Wybrane losowo
Newsy
 • VI Karpacki Festiwal Filmowy

  Karpacki Festiwal Filmowy to jedna z najciekawszych imprez filmowych, która odbywa się na Podkarpaciu od 2011 roku, nastawiona na odbiorcę prawdziwej kultury, pozbawiona elementów komercyjnych i unikatowa ponieważ to pierwszy festiwal w Polsce prezentujący filmy dotyczące Karpat. Filmy i towarzyszące Festiwalowi imprezy to mieszanka niezwykle starannie dobranych pozycji.

  Wydarzenie skierowane do szerokiej publiczności, zarówno Podkarpacia, jak i przygranicznych terenów Słowacji, Ukrainy oraz turystów z kraju, ma charakter niekomercyjny i służyć ma promowaniu Regionu Karpackiego, transgranicznej współpracy kulturalnej, poszerzaniu wiedzy o kulturze i historii pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. Ponadto podtrzymywaniu i rozwojowi wielokulturowego dziedzictwa tego obszaru, ale przede wszystkim stać się ma – głównie za sprawą filmu – miejscem inspiracji i doznań artystycznych.

  KFF jest jedyną tego typu imprezą filmową, nie tylko w regionie, która odwołuje się do wielokulturowości Karpat, ich bogactwa oraz idei gór – jakie najczęściej wznoszą się na granicach między państwami i dzielą narody, będąc równocześnie miejscem spotkań – łączących ludzi ponad granicami. Karpacki Festiwal Filmowy przyciąga ludzi pragnących doświadczenia piękna, prawdy i sztuki.

  Pierwsza edycja KFF miała miejsce w 2011 roku w Jaśliskach została zorganizowana wyłącznie dzięki dużemu zaangażowaniu kilku osób, bez instytucjonalnego wsparcia, II edycja miała miejsce w 2012 r. w Zyndranowej, III w Rzepniku, w 2013 r., IV edycja w Cisnej w 2015 r. natomiast V edycja odbyła się w Krośnie.

  Ze względu na tegoroczne utrudnienia w organizowaniu imprez i festiwali z udziałem publiczności VI edycja Karpackiego Festiwalu Filmowego została przeniesiona do sieci - dzięki programowi Narodowego Centrum Kultury "Kultura w sieci".

Ostatni produkt

Współpraca i oferta

Oficyna Wydawnicza RuthenicArt specjalizuje się w przygotowywaniu i druku niskonakładowych publikacji regionalnych - prac historycznych, etnograficznych, beletrystyki regionalnej i literatury wspomnieniowej, monografii miejscowości, biografii regionalnych, albumów, przewodników oraz folderów i katalogów związanych z regionem Podkarpacia.

 

Proponujemy całościowe przygotowanie do druku i wydanie Twojej książki, czyli: 

- redakcję techniczną publikacji

- redakcję tekstu i korektę językową

- opracowanie graficzne książki

- obróbka materiałów i fotografii

- projekt i wykonanie okładki

- skład i łamanie tekstu

- druk książki w dowolnym nakładzie (10-1000 egz.)

- oprawę miękką lub twardą książki

- wiele innych możliwości i udogodnień wydawniczych (np. dodruk na życzenie, sprzedaż publikacji).

 

Proponujemy również tłumaczenia z języka ukraińskiego i na język ukraiński oraz przekłady tekstów z języka łemkowskiego.

 

Z przyjemnością udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania - zapewniamy w pełni profesjonalną obsługę w zakresie wydawniczym.

 

Kontakt: ruthenicart@zpoludnia.pl

 

Obejrzyj nasze realizacje wydawnicze wykonane na zlecenie:

http://ruthenicart.net.pl/index.php?pl_realizacje-wydawnicze,22