Współpraca

Oficyna Wydawnicza RuthenicArt specjalizuje się w przygotowywaniu i druku niskonakładowych publikacji regionalnych - prac historycznych, etnograficznych, beletrystyki regionalnej i literatury wspomnieniowej, monografii miejscowości, biografii regionalnych, albumów, przewodników oraz folderów i katalogów związanych z regionem Podkarpacia. Proponujemy całościowe przygotowanie do druku i wydanie Twojej książki, czyli:

- redakcję techniczną publikacji

- redakcję tekstu i korektę językową

- opracowanie graficzne książki

- obróbka materiałów i fotografii

- projekt i wykonanie okładki

- skład i łamanie tekstu

- druk książki w nakładzie 50-500 egz.

- oprawę miękką lub twardą książki

- wiele innych możliwości i udogodnień wydawniczych (np. dodruk na życzenie, sprzedaż i promocję publikacji).

Proponujemy również tłumaczenia z języka ukraińskiego oraz przekłady tekstów z języka łemkowskiego.

Z przyjemnością udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania - zapewniamy w pełni profesjonalną pomoc w zakresie wydawniczym.

Zespół RuthenicArt

Kontakt: ruthenicart@zpoludnia.pl