WSPÓŁPRACA

Oficyna Wydawnicza RuthenicArt specjalizuje się w przygotowywaniu i druku niskonakładowych publikacji regionalnych - prac historycznych, etnograficznych, beletrystyki regionalnej i literatury wspomnieniowej, monografii miejscowości, biografii regionalnych, albumów, przewodników oraz folderów i katalogów związanych z regionem Podkarpacia. Proponujemy całościowe przygotowanie do druku Twojej książki - zrealizowanie pomysłu wydawniczego, czyli:  skład i łamanie tekstu, opracowanie graficzne i typograficzne, redakcję i korektę językową, tłumaczenia z j. ukraińskiego i na j. ukraiński oraz przekłady łemkowskie, druk książek w dowolnej szacie graficznej, formacie i oprawie,  w każdym nakładzie. Z przyjemnością udzielilmy odpowiedzi na wszelkie pytania, zapeweniamy w pełni profesjolalną obsługę w zakresie wydawniczym. Kontakt: redakcja@zpoludnia.pl