Newsy
 • VI Karpacki Festiwal Filmowy

  Karpacki Festiwal Filmowy to jedna z najciekawszych imprez filmowych, która odbywa się na Podkarpaciu od 2011 roku, nastawiona na odbiorcę prawdziwej kultury, pozbawiona elementów komercyjnych i unikatowa ponieważ to pierwszy festiwal w Polsce prezentujący filmy dotyczące Karpat. Filmy i towarzyszące Festiwalowi imprezy to mieszanka niezwykle starannie dobranych pozycji.

  Wydarzenie skierowane do szerokiej publiczności, zarówno Podkarpacia, jak i przygranicznych terenów Słowacji, Ukrainy oraz turystów z kraju, ma charakter niekomercyjny i służyć ma promowaniu Regionu Karpackiego, transgranicznej współpracy kulturalnej, poszerzaniu wiedzy o kulturze i historii pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. Ponadto podtrzymywaniu i rozwojowi wielokulturowego dziedzictwa tego obszaru, ale przede wszystkim stać się ma – głównie za sprawą filmu – miejscem inspiracji i doznań artystycznych.

  KFF jest jedyną tego typu imprezą filmową, nie tylko w regionie, która odwołuje się do wielokulturowości Karpat, ich bogactwa oraz idei gór – jakie najczęściej wznoszą się na granicach między państwami i dzielą narody, będąc równocześnie miejscem spotkań – łączących ludzi ponad granicami. Karpacki Festiwal Filmowy przyciąga ludzi pragnących doświadczenia piękna, prawdy i sztuki.

  Pierwsza edycja KFF miała miejsce w 2011 roku w Jaśliskach została zorganizowana wyłącznie dzięki dużemu zaangażowaniu kilku osób, bez instytucjonalnego wsparcia, II edycja miała miejsce w 2012 r. w Zyndranowej, III w Rzepniku, w 2013 r., IV edycja w Cisnej w 2015 r. natomiast V edycja odbyła się w Krośnie.

  Ze względu na tegoroczne utrudnienia w organizowaniu imprez i festiwali z udziałem publiczności VI edycja Karpackiego Festiwalu Filmowego została przeniesiona do sieci - dzięki programowi Narodowego Centrum Kultury "Kultura w sieci".

Ostatni produkt

Regulamin księgarni

Księgarnia internetowa działająca pod adresem: www.ruthenicart.net.pl prowadzona jest przez Oficynę Wydawniczą RuthenicArt.

Zamówienia księgarni internetowej wydawnictwa przyjmowane są poprzez stronę www.ruthenicart.net.pl.

Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość o jego przyjęciu. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich potwierdzania do momentu wyczerpania zapasów.

Wprowadzanie zmian dotyczących zamówienia możliwe jest poprzez kontakt e-mailem pod adresem: ruthenicart@gmail.com

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

1. Klient, przesyłając do Księgarni zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów z Księgarnią. Wysłane przez Księgarnię potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

2. W celu złożenia zamówienia Klient musi:

- dokonać wyboru zamawianych towarów,

- wypełnić formularz zamówienia.

3. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Księgarni są:

- podawane są w złotych polskich,

- nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

4. Płatność można dokonać poprzez:

- dotpay

- paypal

- przelew na konto: 52 1020 2964 0000 6902 0139 8296

w przypadku wybrania opcji zapłaty przelewem, płatności należy dokonać w przeciągu 3 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia złożonego zamówienia.

5. Wszystkie wysyłki dokonywane przez Księgarnię są realizowane przez Pocztę Polską listem poleconym lub paczką ekonomiczną.

Księgarnia nie wysyła przesyłek za pobraniem.

Koszty dostawy są zryczałtowane (stałe) i wynoszą: 15 zł

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na konto Księgarni.

Czas przygotowania zamówienia do wysyłki, czyli czas, który upływa od wpłynięcia wpłaty na konto Księgarni do nadania przesyłki na Poczcie wynosi maksymalnie 3 dni.

Księgarnia realizuje wysyłki za granicę Polski, jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów (głównie płatności i kosztów wysyłki), indywidualnie drogą mailową.

7. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając w ciągu 14 dni od daty objęcia towaru w posiadanie (odebrania przesyłki) oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą. Jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy (rezygnacji z zamówienia) zanim Księgarnia przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

Konsument powinien zwrócić towar do Księgarni w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Księgarni. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Księgarnia dokonuje zwrotu wszystkich płatności dokonanych przez Konsumenta, w tym kosztów dostarczenia towaru, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Księgarnia dokonuje zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Księgarnia może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Księgarni. Wada fizyczna towaru polega na niezgodności towaru z umową, tzn. w szczególności na niezgodności towaru z opisem w katalogu znajdującym się pod adresem internetowym Księgarni. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy.

Klient powinien odesłać towar na adres Księgarni. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji. Księgarnia, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Księgarni zwraca koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Księgarnia odpowiada za wady fizyczne stwierdzone przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi (odebrania przez Klienta przesyłki), pod warunkiem złożenia reklamacji przed upływem roku od stwierdzenia wady. Jeżeli Klient jest Konsumentem, bieg terminu do złożenia reklamacji kończy się nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi (odebrania przez Klienta przesyłki).

9. Złożenie zamówienia w Księgarni jest jednoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem przez Klienta zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Klienci Księgarni mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

10. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe http://www.ruthenicart.net.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Do dokonywania zakupów w Księgarni niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

11. Księgarnia wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony http://www.ruthenicart.net.pl. Rodzaje plików cookies, z których korzysta Księgarnia to:

a) Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,

b) Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony http://www.ruthenicart.net.pl,

c) Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.

Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Księgarni nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.