Wesela na Łemkowszczyźnie

RUTHENICART » Książki łemkowskie

Cena:55.00PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wesela na Łemkowszczyźnie, Justyna Chabińska i Sebastian Dubiel-Dmytryszyn (red.), Krosno 2020, 150x220mm, 390 s. Nakład: 300 egz. Seria: "Czystohorb"

Książka jest pierwszym tego typu, wydanym w języku polskim, kompendium wiedzy na temat szeroko pojętego wesela na Łemkowszczyźnie. Publikacja składa się z trzech części: pierwsza – zawierająca jedyny, pełny zapis łemkowskiego wesela w gorlickim (Rozdziele, Wapienne, Męcina) w opracowaniu wybitnego etnomuzykologa Jarosława Bodaka; na drugi rozdział składają się opisy obrzędów weselnych pochodzące z różnych miejscowości na Łemkowszczyźnie, zapisanych w różnych czasie na przestrzeni XIX i XX wieku wraz z pieśniami im towarzyszącymi, które zostały ułożone wedle czasu ich zapisu; trzecia część to zbiór artykułów będących przeglądem studiów naukowych, napisanych przez badaczy zagadnienia.

Ze wszystkich przejawów folkloru, wesele stanowi najbogatszy element. Łemkowskie wesele w swojej dialektycznej jedności jako złożony kompleks tradycji, zwyczajów, obrzędów, wierzeń, zabaw, tańców, pieśni, w którym ukazane jest poetyckie słowo narodu w jego muzycznym wcieleniu i dramatycznym wyrazie, przez długi czas pozostawało poza uwaga badaczy. (…) Na przestrzeni wieków, tradycyjne ludowe wesele było jednym z najważniejszych czynników rozwoju i zachowania narodowej kultury Łemków. Brały w nim udział, za każdym razem dziesiątki osób, które z pokolenia na pokolenie przenosiły odziedziczone po przodkach zwyczaje i tradycje, obrzędy i pieśni. Jednak tragiczne wydarzenia połowy XX wieku gwałtownie przerwały naturalny bieg rozwoju i funkcjonowania muzycznego folkloru Łemków” - Jarosław Bodak