Wybrane losowo
Newsy
 • VI Karpacki Festiwal Filmowy

  Karpacki Festiwal Filmowy to jedna z najciekawszych imprez filmowych, która odbywa się na Podkarpaciu od 2011 roku, nastawiona na odbiorcę prawdziwej kultury, pozbawiona elementów komercyjnych i unikatowa ponieważ to pierwszy festiwal w Polsce prezentujący filmy dotyczące Karpat. Filmy i towarzyszące Festiwalowi imprezy to mieszanka niezwykle starannie dobranych pozycji.

  Wydarzenie skierowane do szerokiej publiczności, zarówno Podkarpacia, jak i przygranicznych terenów Słowacji, Ukrainy oraz turystów z kraju, ma charakter niekomercyjny i służyć ma promowaniu Regionu Karpackiego, transgranicznej współpracy kulturalnej, poszerzaniu wiedzy o kulturze i historii pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. Ponadto podtrzymywaniu i rozwojowi wielokulturowego dziedzictwa tego obszaru, ale przede wszystkim stać się ma – głównie za sprawą filmu – miejscem inspiracji i doznań artystycznych.

  KFF jest jedyną tego typu imprezą filmową, nie tylko w regionie, która odwołuje się do wielokulturowości Karpat, ich bogactwa oraz idei gór – jakie najczęściej wznoszą się na granicach między państwami i dzielą narody, będąc równocześnie miejscem spotkań – łączących ludzi ponad granicami. Karpacki Festiwal Filmowy przyciąga ludzi pragnących doświadczenia piękna, prawdy i sztuki.

  Pierwsza edycja KFF miała miejsce w 2011 roku w Jaśliskach została zorganizowana wyłącznie dzięki dużemu zaangażowaniu kilku osób, bez instytucjonalnego wsparcia, II edycja miała miejsce w 2012 r. w Zyndranowej, III w Rzepniku, w 2013 r., IV edycja w Cisnej w 2015 r. natomiast V edycja odbyła się w Krośnie.

  Ze względu na tegoroczne utrudnienia w organizowaniu imprez i festiwali z udziałem publiczności VI edycja Karpackiego Festiwalu Filmowego została przeniesiona do sieci - dzięki programowi Narodowego Centrum Kultury "Kultura w sieci".

Ostatni produkt
lemkowskie_wesele.jpg

Wesela na Łemkowszczyźnie

chwilowo niedostępna

Wesela na Łemkowszczyźnie

OFICYNA WYDAWNICZA RUTHENICART » Książki łemkowskie

chwilowo niedostępna
chwilowo niedostępna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wesela na Łemkowszczyźnie, Justyna Chabińska i Sebastian Dubiel-Dmytryszyn (red.), Krosno 2020, 150x220mm, 390 s. Nakład: 300 egz. Seria: "Czystohorb"

Książka jest pierwszym tego typu, wydanym w języku polskim, kompendium wiedzy na temat szeroko pojętego wesela na Łemkowszczyźnie. Publikacja składa się z trzech części: pierwsza – zawierająca jedyny, pełny zapis łemkowskiego wesela w gorlickim (Rozdziele, Wapienne, Męcina) w opracowaniu wybitnego etnomuzykologa Jarosława Bodaka; na drugi rozdział składają się opisy obrzędów weselnych pochodzące z różnych miejscowości na Łemkowszczyźnie, zapisanych w różnych czasie na przestrzeni XIX i XX wieku wraz z pieśniami im towarzyszącymi, które zostały ułożone wedle czasu ich zapisu; trzecia część to zbiór artykułów będących przeglądem studiów naukowych, napisanych przez badaczy zagadnienia.

Ze wszystkich przejawów folkloru, wesele stanowi najbogatszy element. Łemkowskie wesele w swojej dialektycznej jedności jako złożony kompleks tradycji, zwyczajów, obrzędów, wierzeń, zabaw, tańców, pieśni, w którym ukazane jest poetyckie słowo narodu w jego muzycznym wcieleniu i dramatycznym wyrazie, przez długi czas pozostawało poza uwaga badaczy. (…) Na przestrzeni wieków, tradycyjne ludowe wesele było jednym z najważniejszych czynników rozwoju i zachowania narodowej kultury Łemków. Brały w nim udział, za każdym razem dziesiątki osób, które z pokolenia na pokolenie przenosiły odziedziczone po przodkach zwyczaje i tradycje, obrzędy i pieśni. Jednak tragiczne wydarzenia połowy XX wieku gwałtownie przerwały naturalny bieg rozwoju i funkcjonowania muzycznego folkloru Łemków” - Jarosław Bodak