Duchowieństwo greckokatolickie na Łemkowszczyźnie

RUTHENICART » Książki łemkowskie

Cena:44.00PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duchowieństwo greckokatolickie na Łemkowszczyźnie. Przyczynek do mongrafii, Sebastian Dubiel-Dmytryszyn, Krosno 2020, twarda oprawa, 150x225mm, 120 s. Nakład: 300 egz. Seria: "Hamry"

Będziemy kreślić tło dla ludzkich ścieżek, niektóre wydarzenia omawiając wnikliwie, inne sygnalizując. W obiektywie będziemy mieć duchownych greckokatolickich  i oni to w różnych przejawach ludzkiej egzystencji będą nas zajmować. Przedstawienie dziejących się w czasie zdarzeń ma na celu ukazanie tworzącego się świata wartości i jego powiązanie z zewnętrznymi czynnikami. Dalej dojrzewanie wizji i wysiłki do ich urzeczywistnienia – wyrażanie się w świecie. Dlatego szczególnie eksponowane będzie kiełkowanie idei oraz ich rozpad w zderzeniu z machiną historii. Publikacja ma ukazać różne losy duchownych, uwypuklając te mniej przeciętne, gdyż one to są głównymi kreatorami rzeczywistości. One to decydują o kierunku przemian, o tym, że wrząca magma nabiera określony kształt. Już za chwilę podejmiemy wędrówkę do świata, który odszedł i nie sposób go dotknąć, jednak ciągle żyje w rozrzuconych dziełach, ludzkich umysłach i sercach. Lecz przecież ciągle, tym bardziej dzisiaj, daje o sobie znać. Wyruszymy ku Beskidom co dzisiaj straszą jak opuszczone świątynie pod obłokami.