Newsy
 • VI Karpacki Festiwal Filmowy

  Karpacki Festiwal Filmowy to jedna z najciekawszych imprez filmowych, która odbywa się na Podkarpaciu od 2011 roku, nastawiona na odbiorcę prawdziwej kultury, pozbawiona elementów komercyjnych i unikatowa ponieważ to pierwszy festiwal w Polsce prezentujący filmy dotyczące Karpat. Filmy i towarzyszące Festiwalowi imprezy to mieszanka niezwykle starannie dobranych pozycji.

  Wydarzenie skierowane do szerokiej publiczności, zarówno Podkarpacia, jak i przygranicznych terenów Słowacji, Ukrainy oraz turystów z kraju, ma charakter niekomercyjny i służyć ma promowaniu Regionu Karpackiego, transgranicznej współpracy kulturalnej, poszerzaniu wiedzy o kulturze i historii pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. Ponadto podtrzymywaniu i rozwojowi wielokulturowego dziedzictwa tego obszaru, ale przede wszystkim stać się ma – głównie za sprawą filmu – miejscem inspiracji i doznań artystycznych.

  KFF jest jedyną tego typu imprezą filmową, nie tylko w regionie, która odwołuje się do wielokulturowości Karpat, ich bogactwa oraz idei gór – jakie najczęściej wznoszą się na granicach między państwami i dzielą narody, będąc równocześnie miejscem spotkań – łączących ludzi ponad granicami. Karpacki Festiwal Filmowy przyciąga ludzi pragnących doświadczenia piękna, prawdy i sztuki.

  Pierwsza edycja KFF miała miejsce w 2011 roku w Jaśliskach została zorganizowana wyłącznie dzięki dużemu zaangażowaniu kilku osób, bez instytucjonalnego wsparcia, II edycja miała miejsce w 2012 r. w Zyndranowej, III w Rzepniku, w 2013 r., IV edycja w Cisnej w 2015 r. natomiast V edycja odbyła się w Krośnie.

  Ze względu na tegoroczne utrudnienia w organizowaniu imprez i festiwali z udziałem publiczności VI edycja Karpackiego Festiwalu Filmowego została przeniesiona do sieci - dzięki programowi Narodowego Centrum Kultury "Kultura w sieci".

Ostatni produkt
lemkowskie_wesele.jpg

Wesela na Łemkowszczyźnie

chwilowo niedostępna

Duchowieństwo greckokatolickie na Łemkowszczyźnie

OFICYNA WYDAWNICZA RUTHENICART » Książki łemkowskie

chwilowo niedostępna
chwilowo niedostępna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duchowieństwo greckokatolickie na Łemkowszczyźnie. Przyczynek do mongrafii, Sebastian Dubiel-Dmytryszyn, Krosno 2020, twarda oprawa, 150x225mm, 120 s. Nakład: 300 egz. Seria: "Hamry"

Będziemy kreślić tło dla ludzkich ścieżek, niektóre wydarzenia omawiając wnikliwie, inne sygnalizując. W obiektywie będziemy mieć duchownych greckokatolickich  i oni to w różnych przejawach ludzkiej egzystencji będą nas zajmować. Przedstawienie dziejących się w czasie zdarzeń ma na celu ukazanie tworzącego się świata wartości i jego powiązanie z zewnętrznymi czynnikami. Dalej dojrzewanie wizji i wysiłki do ich urzeczywistnienia – wyrażanie się w świecie. Dlatego szczególnie eksponowane będzie kiełkowanie idei oraz ich rozpad w zderzeniu z machiną historii. Publikacja ma ukazać różne losy duchownych, uwypuklając te mniej przeciętne, gdyż one to są głównymi kreatorami rzeczywistości. One to decydują o kierunku przemian, o tym, że wrząca magma nabiera określony kształt. Już za chwilę podejmiemy wędrówkę do świata, który odszedł i nie sposób go dotknąć, jednak ciągle żyje w rozrzuconych dziełach, ludzkich umysłach i sercach. Lecz przecież ciągle, tym bardziej dzisiaj, daje o sobie znać. Wyruszymy ku Beskidom co dzisiaj straszą jak opuszczone świątynie pod obłokami.