O Łemkowszczyźnie

RUTHENICART » Książki łemkowskie

Cena:35.00PLN

 

 

 

 

 

 

 

O Łemkowszczyźnie, pod red. Walerego Goetla, Nakładem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Krakowie - reprint wydania z 1935, Krosno 2020, 160x240mm, 106 s., nakład: 300 egz.

"Łemkowie i Łemkowszczyzna", Jerzy Smolenski
"Zarys antropogeograficzny Łemkowszczyzny", Stanisław Leszczycki
"Z fizjografji Beskidu Niskiego", Mieczysław Klimaszewski
"Beskid Niski jako teren turystyczny", Adam Wójcik-Biesnicki
"Cmentarze wojenne na Łemkowszczyźnie", Roman Reinfuss
"Osturnia. Wieś spiska na kresach łemkowskiego zasięgu", Witold Mileski, Jan Reychman