Wybrane losowo
Newsy
 • VI Karpacki Festiwal Filmowy

  Karpacki Festiwal Filmowy to jedna z najciekawszych imprez filmowych, która odbywa się na Podkarpaciu od 2011 roku, nastawiona na odbiorcę prawdziwej kultury, pozbawiona elementów komercyjnych i unikatowa ponieważ to pierwszy festiwal w Polsce prezentujący filmy dotyczące Karpat. Filmy i towarzyszące Festiwalowi imprezy to mieszanka niezwykle starannie dobranych pozycji.

  Wydarzenie skierowane do szerokiej publiczności, zarówno Podkarpacia, jak i przygranicznych terenów Słowacji, Ukrainy oraz turystów z kraju, ma charakter niekomercyjny i służyć ma promowaniu Regionu Karpackiego, transgranicznej współpracy kulturalnej, poszerzaniu wiedzy o kulturze i historii pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. Ponadto podtrzymywaniu i rozwojowi wielokulturowego dziedzictwa tego obszaru, ale przede wszystkim stać się ma – głównie za sprawą filmu – miejscem inspiracji i doznań artystycznych.

  KFF jest jedyną tego typu imprezą filmową, nie tylko w regionie, która odwołuje się do wielokulturowości Karpat, ich bogactwa oraz idei gór – jakie najczęściej wznoszą się na granicach między państwami i dzielą narody, będąc równocześnie miejscem spotkań – łączących ludzi ponad granicami. Karpacki Festiwal Filmowy przyciąga ludzi pragnących doświadczenia piękna, prawdy i sztuki.

  Pierwsza edycja KFF miała miejsce w 2011 roku w Jaśliskach została zorganizowana wyłącznie dzięki dużemu zaangażowaniu kilku osób, bez instytucjonalnego wsparcia, II edycja miała miejsce w 2012 r. w Zyndranowej, III w Rzepniku, w 2013 r., IV edycja w Cisnej w 2015 r. natomiast V edycja odbyła się w Krośnie.

  Ze względu na tegoroczne utrudnienia w organizowaniu imprez i festiwali z udziałem publiczności VI edycja Karpackiego Festiwalu Filmowego została przeniesiona do sieci - dzięki programowi Narodowego Centrum Kultury "Kultura w sieci".

Ostatni produkt
lemkowskie_wesele.jpg

Wesela na Łemkowszczyźnie

chwilowo niedostępna

o. Ioann Polańskij i Apostolska Administracja Łemkowszczyzny

OFICYNA WYDAWNICZA RUTHENICART » Książki łemkowskie

Cena:45.00PLN
cena okładkowa 55 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

O. Ioann Polańskij - duszpasterz Łemków i kanclerz Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny, red. Sebastian Dubiel-Dmytryszyn, Krosno 2020, 145x200mm, 364 s. Nakład: 300 egz. Seria: "Surowica"

Książka składa się z rozdziałów:

- AUTOBIOGRAFIA CZYLI DROGA CIERNISTA KAPŁANA, s. 5-80

- O. IOANN POLAŃSKIJ, s. 81-114

- APOSTOLSKA ADMINISTRACJA ŁEMKOWSZCZYZNY, s. 115-283

- DOKUMENTY, LISTY, FOTOGRAFIE, s. 284-360

Byłem w życiu siedem razy aresztowany, przez różne czynniki różnych państw, a jeden raz zasadzony na karę śmierci. Dzięki miłosierdziu Bożemu moja niewinność nawet wrogom okazała się prawdziwa i za każdym razem wyszedłem szczęśliwie z opresji. Wobec ziemskiej Ojczyzny spełniłem swój obowiązek – zapisał we wspomnieniach o. Ioann Polańskij. Był rzeczywiście „księdzem innym od reszty”, był człowiekiem obrotnym i pomysłowym, zdolnym do nawiązywania czasem zdumiewających kontaktów, kreowania swojego życia i zaczynia pracy wciąż od nowa – a wszystko to dla Łemkowyny. Podczas swoich niedługich rządów jako tymczasowy administrator, czy też jako kanclerz Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny, marzył o dotarciu do wszystkim Łemków, ponieważ jedność była wtedy, jak i dzisiaj, tak potrzebna. P. Trochanowskij pisze: Każde ludzkie życie trudne jest do zrozumienia dla innych, gdyż jak mówili nasi przodkowie: „Żaden człowiek w innym nie mieszka”, lecz życie tego człowieka jest wyjątkowe i tajemnicze. (…) Wygnańczy okres życia Polańskiego, to prawie czterdzieści biblijnych, babilońskich, symbolicznych lat. To jedna wielka, niepojęta beznadzieja. Wydaje się, że nigdy nie będzie nam dane poznać co przeżył naprawdę. (…) Ile w tym czasie było w jego życiu autentyczności, a ile wewnętrznego buntu? - na koniec retorycznie pyta - Czy jest naszą powinnością zachować o. Polańskiego w naszej wdzięcznej pamięci? Czy jest sens zadawać to pytanie? Niełatwo doprawdy pojąć, jak będąc oddalonym od centrum łemkowskiego życia narodowego, pracując przez długie lata w parafii rzymskokatolickiej, w Rogach na Opolszczyźnie, udało mu się być tak grekokatolikiem, jak i pozostać wielkim łemkowskim patriotom.