O Rusi Krośnieńskiej, T. 1 - Wspomnienia

RUTHENICART » Książki łemkowskie

Cena:42.00PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Rusi Krośnieńskiej, T. 1 - Wspomnienia, Sebastian Dubiel-Dmytryszyn (red.), Krosno 2020, 160x240mm, 184 s. Nakład: 500 egz. Seria: "Waniwka"

Publikacja służyć ma popularyzowaniu wiedzy o „wyspie” łemkowskiej (rusińskiej) położonej na północ od Krosna, na terenie Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego z ośrodkami w takich miejscowościach jak Węglówka (Waniwka), Czarnorzeki (Czornoriky), Rzepnik (Ripnyk) i kilkanaście innych wsi podkarpackich. Do 1945 roku, kiedy to nastąpiły przesiedlenia Rusinów na teren Związku Sowieckiego był to obszar zgodnego współżycia Polaków i Rusinów, których – może nie do końca trafnie – nazywa się w literaturze przedmiotu Zamieszańcami. (...) Dlaczego omawiana praca jest pozycją tak ważną i ze wszech miar godną uwagi? Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Nawet mieszkańcy Krosna, którzy nieźle znają dzieje miasta i regionu najczęściej nie mają pojęcia o obecności w sąsiednich wioskach ludności o zupełnie innych tradycjach, języku, wreszcie odmiennym etnicznym pochodzeniu, których historię brutalnie przerwały polityczne decyzje podjęte na Kremlu u schyłku drugiej wojny światowej. Większość z nich nie wie, że aby zobaczyć obiekty sakralne, cmentarze czy inne zabytki architektury związane z katolicyzmem obrządku greckiego wcale nie trzeba jeździć do Beskidu Niskiego, Przemyśla czy Lwowa, ale wystarczy udać się na pieszą wędrówkę w kierunku Królewskiej Góry, która od północy dominuje nad miastem. Wiele można wówczas pojąć, lepiej zrozumieć, poznać, po prostu przeżyć.