Wybrane losowo
Newsy
 • VI Karpacki Festiwal Filmowy

  Karpacki Festiwal Filmowy to jedna z najciekawszych imprez filmowych, która odbywa się na Podkarpaciu od 2011 roku, nastawiona na odbiorcę prawdziwej kultury, pozbawiona elementów komercyjnych i unikatowa ponieważ to pierwszy festiwal w Polsce prezentujący filmy dotyczące Karpat. Filmy i towarzyszące Festiwalowi imprezy to mieszanka niezwykle starannie dobranych pozycji.

  Wydarzenie skierowane do szerokiej publiczności, zarówno Podkarpacia, jak i przygranicznych terenów Słowacji, Ukrainy oraz turystów z kraju, ma charakter niekomercyjny i służyć ma promowaniu Regionu Karpackiego, transgranicznej współpracy kulturalnej, poszerzaniu wiedzy o kulturze i historii pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. Ponadto podtrzymywaniu i rozwojowi wielokulturowego dziedzictwa tego obszaru, ale przede wszystkim stać się ma – głównie za sprawą filmu – miejscem inspiracji i doznań artystycznych.

  KFF jest jedyną tego typu imprezą filmową, nie tylko w regionie, która odwołuje się do wielokulturowości Karpat, ich bogactwa oraz idei gór – jakie najczęściej wznoszą się na granicach między państwami i dzielą narody, będąc równocześnie miejscem spotkań – łączących ludzi ponad granicami. Karpacki Festiwal Filmowy przyciąga ludzi pragnących doświadczenia piękna, prawdy i sztuki.

  Pierwsza edycja KFF miała miejsce w 2011 roku w Jaśliskach została zorganizowana wyłącznie dzięki dużemu zaangażowaniu kilku osób, bez instytucjonalnego wsparcia, II edycja miała miejsce w 2012 r. w Zyndranowej, III w Rzepniku, w 2013 r., IV edycja w Cisnej w 2015 r. natomiast V edycja odbyła się w Krośnie.

  Ze względu na tegoroczne utrudnienia w organizowaniu imprez i festiwali z udziałem publiczności VI edycja Karpackiego Festiwalu Filmowego została przeniesiona do sieci - dzięki programowi Narodowego Centrum Kultury "Kultura w sieci".

Ostatni produkt

O Rusi Krośnieńskiej, T. 1 - Wspomnienia

OFICYNA WYDAWNICZA RUTHENICART » Książki łemkowskie

Cena:37.00PLN
cena okładkowa 42 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Rusi Krośnieńskiej, T. 1 - Wspomnienia, Sebastian Dubiel-Dmytryszyn (red.), Krosno 2020, 160x240mm, 184 s. Nakład: 500 egz. Seria: "Waniwka"

Publikacja służyć ma popularyzowaniu wiedzy o „wyspie” łemkowskiej (rusińskiej) położonej na północ od Krosna, na terenie Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego z ośrodkami w takich miejscowościach jak Węglówka (Waniwka), Czarnorzeki (Czornoriky), Rzepnik (Ripnyk) i kilkanaście innych wsi podkarpackich. Do 1945 roku, kiedy to nastąpiły przesiedlenia Rusinów na teren Związku Sowieckiego był to obszar zgodnego współżycia Polaków i Rusinów, których – może nie do końca trafnie – nazywa się w literaturze przedmiotu Zamieszańcami. (...) Dlaczego omawiana praca jest pozycją tak ważną i ze wszech miar godną uwagi? Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Nawet mieszkańcy Krosna, którzy nieźle znają dzieje miasta i regionu najczęściej nie mają pojęcia o obecności w sąsiednich wioskach ludności o zupełnie innych tradycjach, języku, wreszcie odmiennym etnicznym pochodzeniu, których historię brutalnie przerwały polityczne decyzje podjęte na Kremlu u schyłku drugiej wojny światowej. Większość z nich nie wie, że aby zobaczyć obiekty sakralne, cmentarze czy inne zabytki architektury związane z katolicyzmem obrządku greckiego wcale nie trzeba jeździć do Beskidu Niskiego, Przemyśla czy Lwowa, ale wystarczy udać się na pieszą wędrówkę w kierunku Królewskiej Góry, która od północy dominuje nad miastem. Wiele można wówczas pojąć, lepiej zrozumieć, poznać, po prostu przeżyć.