Bircza i okolice - materiały do monografii

RUTHENICART » Książki regionalne

Cena:64.00PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 Birczanszczyzna. Materiały do monografii Birczy i okolic, Orest Hamerskij red., Krosno 2019, 160x240mm, 536 s. Nakład: 300 egz. Seria: "Czystohorb"

Do ziem, które najbardziej ucierpiały w czasie II wojny światowej, należą okolice Birczy. Czarę goryczy ma ona dopić do dna, ponieważ jak dochodzą do nas pogłoski, Polacy chcą wyburzyć naszą nowo zbudowaną, wielką, bizantyjską cerkiew, aby w ten sposób zatrzeć ślady ukraińskiego osadnictwa na tym terenie. Jako długoletni (przez 22 lata) proboszcz Birczy wraz z sąsiadującymi z nią wioskami, chciałbym zachować i przekazać wiadomości na jej temat.

Upolitycznieniu i powstaniu dalekich od prawdy mitów o drugiej wojnie polsko-ukraińskiej sprzyja, między innymi, niski poziom wiedzy na ten temat w społeczeństwie polskim i ukraińskim. Jako najwięksi znawcy występują jej ofiary albo politycy. Powstrzymać ten proces mogą tylko historycy, publikując opracowania i dokumenty. Miejmy nadzieję, że przyczyni się do tego również ta książka, będąca próbą ukazania prawdy o tragedii drugiej wojny polsko-ukraińskiej. Będzie to godna forma uczczenia pamięci jej ofiar.