Wybrane losowo
lemkowyna.jpg

Moja Łemkowyna

Cena:24.00PLN
Newsy
 • VI Karpacki Festiwal Filmowy

  Karpacki Festiwal Filmowy to jedna z najciekawszych imprez filmowych, która odbywa się na Podkarpaciu od 2011 roku, nastawiona na odbiorcę prawdziwej kultury, pozbawiona elementów komercyjnych i unikatowa ponieważ to pierwszy festiwal w Polsce prezentujący filmy dotyczące Karpat. Filmy i towarzyszące Festiwalowi imprezy to mieszanka niezwykle starannie dobranych pozycji.

  Wydarzenie skierowane do szerokiej publiczności, zarówno Podkarpacia, jak i przygranicznych terenów Słowacji, Ukrainy oraz turystów z kraju, ma charakter niekomercyjny i służyć ma promowaniu Regionu Karpackiego, transgranicznej współpracy kulturalnej, poszerzaniu wiedzy o kulturze i historii pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. Ponadto podtrzymywaniu i rozwojowi wielokulturowego dziedzictwa tego obszaru, ale przede wszystkim stać się ma – głównie za sprawą filmu – miejscem inspiracji i doznań artystycznych.

  KFF jest jedyną tego typu imprezą filmową, nie tylko w regionie, która odwołuje się do wielokulturowości Karpat, ich bogactwa oraz idei gór – jakie najczęściej wznoszą się na granicach między państwami i dzielą narody, będąc równocześnie miejscem spotkań – łączących ludzi ponad granicami. Karpacki Festiwal Filmowy przyciąga ludzi pragnących doświadczenia piękna, prawdy i sztuki.

  Pierwsza edycja KFF miała miejsce w 2011 roku w Jaśliskach została zorganizowana wyłącznie dzięki dużemu zaangażowaniu kilku osób, bez instytucjonalnego wsparcia, II edycja miała miejsce w 2012 r. w Zyndranowej, III w Rzepniku, w 2013 r., IV edycja w Cisnej w 2015 r. natomiast V edycja odbyła się w Krośnie.

  Ze względu na tegoroczne utrudnienia w organizowaniu imprez i festiwali z udziałem publiczności VI edycja Karpackiego Festiwalu Filmowego została przeniesiona do sieci - dzięki programowi Narodowego Centrum Kultury "Kultura w sieci".

Ostatni produkt
lemkowskie_wesele.jpg

Wesela na Łemkowszczyźnie

chwilowo niedostępna

Bircza i okolice - materiały do monografii

OFICYNA WYDAWNICZA RUTHENICART » Książki regionalne

Cena:44.00PLN
cena okładkowa 64 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 Birczanszczyzna. Materiały do monografii Birczy i okolic, Orest Hamerskij red., Krosno 2019, 160x240mm, 536 s. Nakład: 300 egz. Seria: "Czystohorb"

Do ziem, które najbardziej ucierpiały w czasie II wojny światowej, należą okolice Birczy. Czarę goryczy ma ona dopić do dna, ponieważ jak dochodzą do nas pogłoski, Polacy chcą wyburzyć naszą nowo zbudowaną, wielką, bizantyjską cerkiew, aby w ten sposób zatrzeć ślady ukraińskiego osadnictwa na tym terenie. Jako długoletni (przez 22 lata) proboszcz Birczy wraz z sąsiadującymi z nią wioskami, chciałbym zachować i przekazać wiadomości na jej temat.

Upolitycznieniu i powstaniu dalekich od prawdy mitów o drugiej wojnie polsko-ukraińskiej sprzyja, między innymi, niski poziom wiedzy na ten temat w społeczeństwie polskim i ukraińskim. Jako najwięksi znawcy występują jej ofiary albo politycy. Powstrzymać ten proces mogą tylko historycy, publikując opracowania i dokumenty. Miejmy nadzieję, że przyczyni się do tego również ta książka, będąca próbą ukazania prawdy o tragedii drugiej wojny polsko-ukraińskiej. Będzie to godna forma uczczenia pamięci jej ofiar.