Wybrane losowo
o_lemkowszczyznie.jpg

O Łemkowszczyźnie

Cena:35.00PLN
Ostatni produkt

Łemkowie w Beskidzie Niskim po 1989 r.

RUTHENICART » Książki łemkowskie

chwilowo niedostępna
chwilowo niedostępna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność społeczno-kulturalna Łemków w Beskidzie Niskim po 1989 r., Wioleta Michnal, Krosno 2019, 160x240 mm, 318 s. Nakład: 300 egz. Seria: "Zawoje"

Łemkowszczyzna i łemkoznawstwo mają swoje utrwalone miejsce w polskiej historiografii. Region ten od dawna przyciąga uwagę badaczy. Szczególnie w ostatnim ćwierćwieczu rozwinęły się badania nad społecznością łemkowską i jej przeszłością. W ten nurt znakomicie wpisuje się praca Wiolety Michnal. (...) Mamy tu do czynienia z analizą tematu, poszerzającą istotnie naszą wiedzę o społecznej i kulturalnej działalności Łemków po 1989 r.

(...) Publikacja jest studium poświęconym formowaniu się stowarzyszeń łemkowskich po 1989 r. oraz odzwierciedla związane z tym problemy organizacyjne i różnice ideowe w postawach znanych aktywistow. Ponadto daje bogaty obraz inicjatyw zmierzających do ochrony dziedzictwa kulturowego Łemków, zagrożonego w następstwie ich wysiedlenia i rozproszenia w latach 40. XX w. Spoiwem łączącym wszystkie przedstawione w pracy wątki jest odwoływanie się do przeszłości Łemków i wrażliwość na kwestie identyfikacji narodowej. (...) Praca ma charakter informacyjno-przeglądowy, a zapoznanie się z jej treścią pozwala czytelnikowi na szeroką orientację w łemkowskich strukturach organizacyjnych. Autorka przytacza nazwiska kilku pokoleń działaczy, podając pełne biogramy tych najbardziej znanych. Omawia programy edukacyjne oraz inicjatywy wydawnicze, co czyni z pracy niemal encyklopedyczne kompendium wiedzy o Łemkowszczyźnie po 1989 r.