Newsy
 • VI Karpacki Festiwal Filmowy

  Karpacki Festiwal Filmowy to jedna z najciekawszych imprez filmowych, która odbywa się na Podkarpaciu od 2011 roku, nastawiona na odbiorcę prawdziwej kultury, pozbawiona elementów komercyjnych i unikatowa ponieważ to pierwszy festiwal w Polsce prezentujący filmy dotyczące Karpat. Filmy i towarzyszące Festiwalowi imprezy to mieszanka niezwykle starannie dobranych pozycji.

  Wydarzenie skierowane do szerokiej publiczności, zarówno Podkarpacia, jak i przygranicznych terenów Słowacji, Ukrainy oraz turystów z kraju, ma charakter niekomercyjny i służyć ma promowaniu Regionu Karpackiego, transgranicznej współpracy kulturalnej, poszerzaniu wiedzy o kulturze i historii pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. Ponadto podtrzymywaniu i rozwojowi wielokulturowego dziedzictwa tego obszaru, ale przede wszystkim stać się ma – głównie za sprawą filmu – miejscem inspiracji i doznań artystycznych.

  KFF jest jedyną tego typu imprezą filmową, nie tylko w regionie, która odwołuje się do wielokulturowości Karpat, ich bogactwa oraz idei gór – jakie najczęściej wznoszą się na granicach między państwami i dzielą narody, będąc równocześnie miejscem spotkań – łączących ludzi ponad granicami. Karpacki Festiwal Filmowy przyciąga ludzi pragnących doświadczenia piękna, prawdy i sztuki.

  Pierwsza edycja KFF miała miejsce w 2011 roku w Jaśliskach została zorganizowana wyłącznie dzięki dużemu zaangażowaniu kilku osób, bez instytucjonalnego wsparcia, II edycja miała miejsce w 2012 r. w Zyndranowej, III w Rzepniku, w 2013 r., IV edycja w Cisnej w 2015 r. natomiast V edycja odbyła się w Krośnie.

  Ze względu na tegoroczne utrudnienia w organizowaniu imprez i festiwali z udziałem publiczności VI edycja Karpackiego Festiwalu Filmowego została przeniesiona do sieci - dzięki programowi Narodowego Centrum Kultury "Kultura w sieci".

Ostatni produkt

Łemkowie w Beskidzie Niskim po 1989 r.

OFICYNA WYDAWNICZA RUTHENICART » Książki łemkowskie

chwilowo niedostępna
chwilowo niedostępna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność społeczno-kulturalna Łemków w Beskidzie Niskim po 1989 r., Wioleta Michnal, Krosno 2019, 160x240 mm, 318 s. Nakład: 300 egz. Seria: "Zawoje"

Łemkowszczyzna i łemkoznawstwo mają swoje utrwalone miejsce w polskiej historiografii. Region ten od dawna przyciąga uwagę badaczy. Szczególnie w ostatnim ćwierćwieczu rozwinęły się badania nad społecznością łemkowską i jej przeszłością. W ten nurt znakomicie wpisuje się praca Wiolety Michnal. (...) Mamy tu do czynienia z analizą tematu, poszerzającą istotnie naszą wiedzę o społecznej i kulturalnej działalności Łemków po 1989 r.

(...) Publikacja jest studium poświęconym formowaniu się stowarzyszeń łemkowskich po 1989 r. oraz odzwierciedla związane z tym problemy organizacyjne i różnice ideowe w postawach znanych aktywistow. Ponadto daje bogaty obraz inicjatyw zmierzających do ochrony dziedzictwa kulturowego Łemków, zagrożonego w następstwie ich wysiedlenia i rozproszenia w latach 40. XX w. Spoiwem łączącym wszystkie przedstawione w pracy wątki jest odwoływanie się do przeszłości Łemków i wrażliwość na kwestie identyfikacji narodowej. (...) Praca ma charakter informacyjno-przeglądowy, a zapoznanie się z jej treścią pozwala czytelnikowi na szeroką orientację w łemkowskich strukturach organizacyjnych. Autorka przytacza nazwiska kilku pokoleń działaczy, podając pełne biogramy tych najbardziej znanych. Omawia programy edukacyjne oraz inicjatywy wydawnicze, co czyni z pracy niemal encyklopedyczne kompendium wiedzy o Łemkowszczyźnie po 1989 r.