Steczyński - Okolice Galicyi - Krosno

RUTHENICART » Książki regionalne

Cena:72.00PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński i jego galicyjskie peregrynacje, Sebastian D. Dubiel red., Krosno 2020, 190x260mm, 382 s.  Nakład: 300 egz. Seria: "Surowica"

 

Rozdz. I
MACIEJ BOGUSZ ZYGMUNT STĘCZYŃSKI I JEGO PRACE, Fragment artykułu wydanego w 1878 roku nakładem Ignacego Siemińskiego w Krakowie, s. 9
O NIEZNANEJ AUTOBIOGRAFII B. Z. STĘCZYŃSKIEGO, Wacław Olszewicz, s. 13
BOGUSZ STĘCZYŃSKI, WYBITNY KRAJOZNAWCA XIX WIEKU, Aleksy Siemionow, s. 17
BOGUSZ ZYGMUNT STĘCZYŃSKI, Jacek Kolbuszewski, s. 23
„POZNAWAŁEM KRAJ DROGI…” O WĘDRÓWKACH, RYSUNKACH I GRAFIKACH ORAZ POEZJI MACIEJA BOGUSZA STĘCZYŃSKIEGO, Jacek Kolbuszewski, s. 29
BESKID NISKI I POGÓRZA ŚRODKOWO-BESKIDZKIE W ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI MACIEJA BOGUSZA ZYGMUNTA STĘCZYŃSKIEGO (1814–1890), Wojciech W. Wiśniewski, s. 39
O OKOLICACH GALICJI MACIEJA BOGUSZA STĘCZYŃSKIEGO I JEGO TRAGICZNYCH LOSACH W ROKU 1846, Wojciech W. Wiśniewski, s. 85

Rozdz. II

OKOLICE GALICYI (1847) reprint, s. 93


Rozdz. III

KROSNO. OPOWIADANIE PODRÓŻNIKA (1862) reprint, s. 349