Newsy
 • VI Karpacki Festiwal Filmowy

  Karpacki Festiwal Filmowy to jedna z najciekawszych imprez filmowych, która odbywa się na Podkarpaciu od 2011 roku, nastawiona na odbiorcę prawdziwej kultury, pozbawiona elementów komercyjnych i unikatowa ponieważ to pierwszy festiwal w Polsce prezentujący filmy dotyczące Karpat. Filmy i towarzyszące Festiwalowi imprezy to mieszanka niezwykle starannie dobranych pozycji.

  Wydarzenie skierowane do szerokiej publiczności, zarówno Podkarpacia, jak i przygranicznych terenów Słowacji, Ukrainy oraz turystów z kraju, ma charakter niekomercyjny i służyć ma promowaniu Regionu Karpackiego, transgranicznej współpracy kulturalnej, poszerzaniu wiedzy o kulturze i historii pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. Ponadto podtrzymywaniu i rozwojowi wielokulturowego dziedzictwa tego obszaru, ale przede wszystkim stać się ma – głównie za sprawą filmu – miejscem inspiracji i doznań artystycznych.

  KFF jest jedyną tego typu imprezą filmową, nie tylko w regionie, która odwołuje się do wielokulturowości Karpat, ich bogactwa oraz idei gór – jakie najczęściej wznoszą się na granicach między państwami i dzielą narody, będąc równocześnie miejscem spotkań – łączących ludzi ponad granicami. Karpacki Festiwal Filmowy przyciąga ludzi pragnących doświadczenia piękna, prawdy i sztuki.

  Pierwsza edycja KFF miała miejsce w 2011 roku w Jaśliskach została zorganizowana wyłącznie dzięki dużemu zaangażowaniu kilku osób, bez instytucjonalnego wsparcia, II edycja miała miejsce w 2012 r. w Zyndranowej, III w Rzepniku, w 2013 r., IV edycja w Cisnej w 2015 r. natomiast V edycja odbyła się w Krośnie.

  Ze względu na tegoroczne utrudnienia w organizowaniu imprez i festiwali z udziałem publiczności VI edycja Karpackiego Festiwalu Filmowego została przeniesiona do sieci - dzięki programowi Narodowego Centrum Kultury "Kultura w sieci".

Ostatni produkt

Steczyński - Okolice Galicyi - Krosno

OFICYNA WYDAWNICZA RUTHENICART » Książki regionalne

chwilowo niedostępna
cena okładkowa 72 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński i jego galicyjskie peregrynacje, Sebastian D. Dubiel red., Krosno 2020, 190x260mm, 382 s.  Nakład: 300 egz. Seria: "Surowica"

 

Rozdz. I
MACIEJ BOGUSZ ZYGMUNT STĘCZYŃSKI I JEGO PRACE, Fragment artykułu wydanego w 1878 roku nakładem Ignacego Siemińskiego w Krakowie, s. 9
O NIEZNANEJ AUTOBIOGRAFII B. Z. STĘCZYŃSKIEGO, Wacław Olszewicz, s. 13
BOGUSZ STĘCZYŃSKI, WYBITNY KRAJOZNAWCA XIX WIEKU, Aleksy Siemionow, s. 17
BOGUSZ ZYGMUNT STĘCZYŃSKI, Jacek Kolbuszewski, s. 23
„POZNAWAŁEM KRAJ DROGI…” O WĘDRÓWKACH, RYSUNKACH I GRAFIKACH ORAZ POEZJI MACIEJA BOGUSZA STĘCZYŃSKIEGO, Jacek Kolbuszewski, s. 29
BESKID NISKI I POGÓRZA ŚRODKOWO-BESKIDZKIE W ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI MACIEJA BOGUSZA ZYGMUNTA STĘCZYŃSKIEGO (1814–1890), Wojciech W. Wiśniewski, s. 39
O OKOLICACH GALICJI MACIEJA BOGUSZA STĘCZYŃSKIEGO I JEGO TRAGICZNYCH LOSACH W ROKU 1846, Wojciech W. Wiśniewski, s. 85

Rozdz. II

OKOLICE GALICYI (1847) reprint, s. 93


Rozdz. III

KROSNO. OPOWIADANIE PODRÓŻNIKA (1862) reprint, s. 349