Muzealna Zahoroda - Rocznik Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej - Fedor Gocz

KSIĘGARNIA ŁEMKOWSKA » OFICYNA WYDAWNICZA RUTHENICART

Cena:30.00PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzealna Zahoroda, Rocznik Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, Nr 3 (2018), red. B. Gocz i S. Dubiel-Dmytryszyn, Krosno-Zyndranowa 2018, 160x240mm, 224 s.

Rocznik w całości poświęcony pamięci Fedora Gocza (1929–2018) i 50. rocznicy powołania MKŁ w Zyndranowej.