Łemkowskie miniatury - Krótka hstoria Rusi Karpackiej

OFICYNA WYDAWNICZA RUTHENICART » Książki łemkowskie

nakład wyczerpany
nakład wyczerpany

 

 

 

 

 

 

 

 

Krótka historia Rusi Karpackiej, Symeon Pyż, Krosno 2018, 120x190 mm, 54 s., reprint wydania z 1938 r.

Symeon Pyż (12.02.1894 Wapienne – 10.06.1957 Yonkers) łemkowski dziennikarz, publicysta, działacz społeczno-kulturalny wśród Rusinów/ Łemków w USA. Tuż po wybuchu I wojny światowej, we wrześniu 1914 r., jako uczeń gimnazjum mieszkający w „Ruskiej bursie” w Gorlicach, został aresztowany przez władze austriackie pod pozorem sympatii rusofilskich. Wysłano go, wraz z innymi Łemkami, do austriackiego obozu internowania w Talerhofie. A następnie został zmobilizowany do armii C.K. I wysłany na front włoski. Wiosną 1916 r. dostał się do Rzymu gdzie współtworzył batalion i komitet karpackorusiński. Po zakończeniu wojny osiedlił się w Pradze, gdzie studiował na Uniwersytecie Karola, na wydziale prawa, uzyskując w 1921 r. tytuł doktora. Jeszcze jako student, jesienią 1920 r., brał udział w stworzeniu Łemkowskiego Komitetu Pomocy, którego celem było wsparcie łemkowskich uciekinierów, żyjących w tym czasie na Preszowszczyźnie. S. Pyż był też przedstawicielem Łemkowskiego Komitetu w Pradze, który w 1922 r. skierował go do pracy w Ameryce w środowisku łemkowskich emigrantów – nigdy już nie powrócił do kraju. W latach 1922–1932 pracował jako redaktor gazety Towarzystwa ruskich bractw „Prawda”, a od 1920 r. zaczął współpracować min. z D. Wysłockim (pseud. Wanio Hunianka), z którym to rozbudowali działalność organizacji „Łemko-Sojuz” w USA i Kanadzie oraz założyli, w Yunkers, w 1939 r., „Karpackorusińskie amerykańskie centrum”, a następnie w 1946 r. pomaga utworzyć „Łemko Relief Committee”. Na Kongresie Słowiańskim, jaki odbywał się w Nowym Jorku, niedługo po przymusowym wysiedleniu Łemków, poruszył ten problem, oraz poprosił polska delegację o rozmowy w tej kwestii, niestety bezskutecznie. W trakcie swojego bogatego życia i działalności na niwie łemkowskiej, Symeon Pyż opublikował też wiele różnych artykułów, których większość z nich ukazała się w czasopiśmie: „Łemko” i „Karpacka Ruś”, był redaktorem „Karpatoruskiego kalendarza Łemko-Sojuz” (1947-1957), w którym min. był drukowany interesujący cykl wspomnieniowy „Ruski Bursak”. S. Pyż jest również autorem publicystycznej wersji historii Rusi Karpackiej, wydanej po łemkowsku i angielsku.