Wybrane losowo
Newsy
 • VI Karpacki Festiwal Filmowy

  Karpacki Festiwal Filmowy to jedna z najciekawszych imprez filmowych, która odbywa się na Podkarpaciu od 2011 roku, nastawiona na odbiorcę prawdziwej kultury, pozbawiona elementów komercyjnych i unikatowa ponieważ to pierwszy festiwal w Polsce prezentujący filmy dotyczące Karpat. Filmy i towarzyszące Festiwalowi imprezy to mieszanka niezwykle starannie dobranych pozycji.

  Wydarzenie skierowane do szerokiej publiczności, zarówno Podkarpacia, jak i przygranicznych terenów Słowacji, Ukrainy oraz turystów z kraju, ma charakter niekomercyjny i służyć ma promowaniu Regionu Karpackiego, transgranicznej współpracy kulturalnej, poszerzaniu wiedzy o kulturze i historii pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. Ponadto podtrzymywaniu i rozwojowi wielokulturowego dziedzictwa tego obszaru, ale przede wszystkim stać się ma – głównie za sprawą filmu – miejscem inspiracji i doznań artystycznych.

  KFF jest jedyną tego typu imprezą filmową, nie tylko w regionie, która odwołuje się do wielokulturowości Karpat, ich bogactwa oraz idei gór – jakie najczęściej wznoszą się na granicach między państwami i dzielą narody, będąc równocześnie miejscem spotkań – łączących ludzi ponad granicami. Karpacki Festiwal Filmowy przyciąga ludzi pragnących doświadczenia piękna, prawdy i sztuki.

  Pierwsza edycja KFF miała miejsce w 2011 roku w Jaśliskach została zorganizowana wyłącznie dzięki dużemu zaangażowaniu kilku osób, bez instytucjonalnego wsparcia, II edycja miała miejsce w 2012 r. w Zyndranowej, III w Rzepniku, w 2013 r., IV edycja w Cisnej w 2015 r. natomiast V edycja odbyła się w Krośnie.

  Ze względu na tegoroczne utrudnienia w organizowaniu imprez i festiwali z udziałem publiczności VI edycja Karpackiego Festiwalu Filmowego została przeniesiona do sieci - dzięki programowi Narodowego Centrum Kultury "Kultura w sieci".

Ostatni produkt

Dukla i okolice na starej fotografii

OFICYNA WYDAWNICZA RUTHENICART » Książki regionalne

nakład wyczerpany
nakład wyczerpany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dukla i okolice na starej fotografii, red. Justyna Chabińska, Krosno 2018, oprawa twarda, 200x270 mm,124 s. Nakład: 300 egz.

(...) Nie jestem znawcą ani ekspertem od historii i wszystkich jej nadrzeczywistych zakamarków, im większą mam wiedzę o Dukli tym coraz bardziej jasne się dla mnie staje ile pozostało jeszcze do odkrycia. Patrzę na to miejsce z dystansem, a jednocześnie z ogromnym podziwem i szacunkiem. Na to jak poradziło sobie z nieprzychylnymi kolejami przewrotnego losu. Dukla i jej okolice to miejsce wyjątkowe, zarówno pod względem usytuowania geograficznego, administracyjnego, jak i abstrakcyjno-mistycznym - miasto na granicy państw, na styku wielu kultur, z bogatą historią, zasługujące, wręcz domagające się, jeszcze nie jednej książki, albumu, wiersza czy opowieści.

Ta skromna publikacja jest jedynie fragmentem, urywkiem wyszarpniętym z ogromu materiału, który tylko czeka na odkrycie, na kolejnego szaleńca-miłośnika-pasjonata, dzięki któremu kolejny fragment tej układanki trafi w ręce szerokiego grona odbiorców. Przygotowując tę publikację zrozumiałam, iż istnieje dużo zbiorów należących do osób prywatnych, instytucji czy organizacji, zawierających unikatowe fotografie, dokumenty, historie. Niektórzy odmówili włączenia swoich kolekcji do tego wydania, inne czekają na własne, odrębne publikacje, a i do wielu nie udało się dotrzeć, ale wiem też, że nie sposób wydać wszystkiego w jednym tomie, pod jednym tytułem, są potrzebne kolejne. Żywię nadzieję, iż książka ta będzie jedynie zaczątkiem do powstawania następnych – jesteśmy to winni temu miejscu, temu miastu i jego historii.      [z Posłowia]