Rusini-Łemkowie. W kręgu rusińskiej tożsamości etnicznej w Karpatach

RUTHENICART » Książki łemkowskie

Cena:41.00PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rusini-Łemkowie. W kręgu rusińskiej tożsamości etnicznej w Karpatach, Sebastian Dubiel-Dmytryszyn, Krosno 2018, 130x200mm, 190 s. Nakład: 300 egz.

Zrujnowana po II wojnie światowej społeczność nie tylko utraciła własne środowisko geograficzne, ale dekompozycji uległ jej świat wartości kulturowych. Tragiczny skutek miało także rozerwanie więzi rodzinnych, które na Łemkowszczyźnie były wyjątkowo silnie pielęgnowane. Wyrwanie z tradycyjnego środowiska i rozproszenie miały w zamierzeniu ówczesnych decydentów politycznych doprowadzić do zaniku tejże społeczności przez pełną asymilacją z narodami dominującymi.

Czy tak się stało? Kim są Łemko wie? A oni sami za kogo się uważają? Na pytanie to usiłuje odpowiedzieć Sebastian Dubiel-Dmytryszyn publikując w niniejszym tomie sześć obszernych szkiców dotyczących religii, języka, literatury i życia społecznego ludności łemkowskiej na przestrzeni minionego stulecia. Szkice te mają charakter historyczno-analityczny, ale autor nie unika także odniesień do współczesności.
[z Recenzji]