Newsy
 • VI Karpacki Festiwal Filmowy

  Karpacki Festiwal Filmowy to jedna z najciekawszych imprez filmowych, która odbywa się na Podkarpaciu od 2011 roku, nastawiona na odbiorcę prawdziwej kultury, pozbawiona elementów komercyjnych i unikatowa ponieważ to pierwszy festiwal w Polsce prezentujący filmy dotyczące Karpat. Filmy i towarzyszące Festiwalowi imprezy to mieszanka niezwykle starannie dobranych pozycji.

  Wydarzenie skierowane do szerokiej publiczności, zarówno Podkarpacia, jak i przygranicznych terenów Słowacji, Ukrainy oraz turystów z kraju, ma charakter niekomercyjny i służyć ma promowaniu Regionu Karpackiego, transgranicznej współpracy kulturalnej, poszerzaniu wiedzy o kulturze i historii pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. Ponadto podtrzymywaniu i rozwojowi wielokulturowego dziedzictwa tego obszaru, ale przede wszystkim stać się ma – głównie za sprawą filmu – miejscem inspiracji i doznań artystycznych.

  KFF jest jedyną tego typu imprezą filmową, nie tylko w regionie, która odwołuje się do wielokulturowości Karpat, ich bogactwa oraz idei gór – jakie najczęściej wznoszą się na granicach między państwami i dzielą narody, będąc równocześnie miejscem spotkań – łączących ludzi ponad granicami. Karpacki Festiwal Filmowy przyciąga ludzi pragnących doświadczenia piękna, prawdy i sztuki.

  Pierwsza edycja KFF miała miejsce w 2011 roku w Jaśliskach została zorganizowana wyłącznie dzięki dużemu zaangażowaniu kilku osób, bez instytucjonalnego wsparcia, II edycja miała miejsce w 2012 r. w Zyndranowej, III w Rzepniku, w 2013 r., IV edycja w Cisnej w 2015 r. natomiast V edycja odbyła się w Krośnie.

  Ze względu na tegoroczne utrudnienia w organizowaniu imprez i festiwali z udziałem publiczności VI edycja Karpackiego Festiwalu Filmowego została przeniesiona do sieci - dzięki programowi Narodowego Centrum Kultury "Kultura w sieci".

Ostatni produkt

Na pograniczu łemkowsko-bojkowskiem

OFICYNA WYDAWNICZA RUTHENICART » Książki łemkowskie

Cena:25.00PLN
cena okładkowa 35 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na pograniczu łemkowsko-bojkowskiem, J. Falkowski, B. Pasznycki, Krosno 2017, 160x240mm, 128 s., reprint wydania z 1935 r. Nakład: 300 egz.

Zgodnie z zapowiedzią w pierwszym tomie „Prac Etnograficz­nych“ zamieszczamy w drugim tomiku wyniki badań terenowych, przeprowadzonych na pograniczu łemkowsko-bojkowskiem w roku 1934. Badania te przygotowywał Instytut Etnologiczny Uniwersy­tetu Jana Kazimierza od kilku lat. Tylko dzięki tem u udało się w czasie stosunkow o krótkim i przy warunkach atmosferycznych niezbyt pomyślnych uzyskać wyniki wartościowe. Wycieczkę naukową prowadził dr. Jan Falkowski, starszy aystent Instytu tu Etnologicznego U. J. K., przy współpracy dra Bazylego Pasznyckiego. Praca w terenie była podzielona w ten sposób, że dr. J. Falkowski zbierał muterjały do kultury materjalnej, a dr. B. Pasznycki zajmował się kulturą duchową i społeczną. Materjały zebrane opracował dr. Falkowski, tekst zaopatrzył w od­powiednio dobrane ilustracje, wykonał tablice i wykreślił mapkę. Do tego zarysu etnograficznego w prowadził dr. Falkowski niektóre później spisane notatki ze wsi Wołosate. Tak powstała praca, która jaskrawo udowadnia bogactwo starej kultury ludowej na terenach karpackich i podaje wiele faktó w etnograficznych, dotąd zupełnie nieznanych. Książka o pograniczu łemkowsko-bojkowskiem ze względu na swą ciekawą treść powinna zainteresować nietylko etnografów, ale w ogóle miłośników odrębności regjonalnych naszych górskich ob­szarów.