Unia Brzeska, historia, dokument

KSIĘGARNIA ŁEMKOWSKA » KSIĄŻKA GALICYJSKA

Cena:25.00PLN

Unia Brzeska 1596-1996

Państwowe Centralne Historyczne Archiwum we Lwowie, Lwów 1997, język ukraiński, oprawa miękka, format A4, 16 s., +  kolorowa kopia dokumentu format A3

Unia brzeska połączenie Cerkwi prawosławnej z Kościołem łacińskim w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, dokonane w Brześciu Litewskim w 1596 roku. Część duchownych prawosławnych i wyznawców prawosławia uznała papieża za głowę Kościoła i przyjęła dogmaty katolickie, zachowując bizantyjski ryt liturgiczny.