Łemkowie – Bojkowie - Rusini

KSIĘGARNIA ŁEMKOWSKA

Cena:60.00PLN

Łemkowie, Bojkowie, Rusini. Historia, współczesność, kultura materialna i duchowa T. VI

Słupsk 2016, oprawa miękka, format B5, 656 s.

W 2006 r. w Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego powstała inicjatywa przygotowania pracy zbiorowej o charakterze interdyscyplinarnym, poświęconej Łemkom, Bojkom, Hucułom oraz Rusinom zakarpackim. Inicjatywa spotkała się z pozytywną reakcją środowisk naukowych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Napłynęło wiele ciekawych artykułów, które zostały opublikowane w pracy zbiorowej, wydanej w 2007 r. przez Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” w Legnicy. Ponieważ redaktorzy nie planowali jeszcze wówczas kolejnych publikacji tego cyklu, książka nie była sygnowana jako tom pierwszy. Publikacja spotkała się z pozytywnym przyjęciem w środowisku naukowym, jak również wzbudziła zainteresowanie szerokiego grona czytelników. Instytut Politologii UZ zdecydował się na kontynuację wydawnictwa we współpracy z Zakładem Europy Wschodniej Instytutu Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Ponownie napłynęło bardzo dużo artykułów. W 2009 r. ukazał się tom drugi, opublikowany nakładem Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Akademii Pomorskiej. Pozytywne przyjęcie książki i widoczne zapotrzebowanie na tego rodzaju publikacje spowodowało, że redaktorzy przygotowali kolejną pracę zbiorową. Trzeci tom ukazał się nakładem Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Akademii Pomorskiej, przy wsparciu Zjednoczenia Łemków, jednej z głównych organizacji łemkowskich w Polsce. Podobnie jak poprzednie tomy spotkał się z pozytywnym przyjęciem. Redaktorzy podjęli zatem przygotowania do publikacji tomu czwartego, który ukazał się w 2012 r. nakładem Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego. W 2015 r. ukazał się tom piąty. Jego publikację współfinansowały: Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Pomorska w Słupsku oraz Muzeum Ukraińskiej Kultury w Svidniku (Słowacja). W szóstym tomie wiele uwagi poświęcono wysiedlaniu ludności ukraińskiej z Polski w latach 1944–1946, co wynika z faktu przypadającej 70. rocznicy tej akcji.