Łemkowska prasa – dwutygodnik „Nasz Łemko” 1934-39

KSIĘGARNIA ŁEMKOWSKA

Cena:30.00PLN

Dwutygodnik „Nasz Łemko” 1934-1939. Wybrana publicystyka

red. Aleksander Maślej, Włodzimierz Pilipowicz

Gorlice 2004, język ukraiński, format A5, 325 s. 

Piśmiennictwo „Naszego Łemka” odzwierciedla najbardziej żywotne problemy wsi łemkowskiej. W krótkim czasie redakcja pisma (oprócz Tarnowycza, Dudra, Smerekanycza) zbudowała zespół współpracowników w terenie, pełniących funkcje lokalnych korespondentów prasowych, zachęcano w ten sposób samych Łemków do pracy na rzecz własnego środowiska i dalszego samokształcenia. Upowszechniano tą drogą ukraińską świadomość narodową, a działania te były głęboko osadzone na tle polityki II RP, dlatego powstanie tego czasopisma miało kontekst polityczny. W prezentowanym tomie Czytelnik znajdzie odbicie stosunków społeczno-politycznych Łemkowszczyzny przedwojennej, przed jej zniszczeniem.