Cerkiew greckokatolicka – Ukraińcy - Gorajec

Cena:57.00PLN

Tam jeszcze słychać szept modlitw i bicie cerkiewnych dzwonów

Adam Bobrowicz

Pasłęk 2016, oprawa miękka, format B5, kolor, 352 s.

Autor opisuje życie ludności ukraińskiej w przedwojennej Polsce, na przykładzie wsi Gorajec położonej w powiecie lubaczowskim. Odtwarza wydarzenia z ich życia z punktu widzenia społecznego, obyczajowego i kulturowego. Ukazuje środowisko społeczne ludzi, ich poglądy, uwarunkowania historyczne oraz opisuje zwyczaje i tradycje przedwojennej ukraińskiej wsi. Próbuje ocalić od zapomnienia wiedzę o ludziach, którzy tam kiedyś żyli. Przypomina, że to oni wszyscy wnieśli wspólny wkład w bogactwo i piękno naszej wielowiekowej kultury i tradycji. Autor wgłębia się w relacje polsko–ukraińskie, które od najdawniejszych czasów były bardzo skomplikowane. Przez wieki obie te narodowości żyły zgodnie obok siebie, ale nie razem. Były to zawsze dwa odrębne narody, wyznające różne obrządki. Polacy to katolicy, Ukraińcy to grekokatolicy i prawosławni. Zaostrzanie polityki polskich władz w stosunku do Ukraińców powodowało zawsze zwiększenie nastrojów antypolskich i nacjonalistycznych. Dużo miejsca poświęca okresowi II wojny światowej oraz przesiedleniu ludności ukraińskiej. Włożył wiele trudu, by przekazać w sposób obiektywny informacje na temat życia mniejszości ukraińskiej na obszarze Polski. Autor pragnie również pokazać bogactwo wielokulturowe Polski południowo-wschodniej na przykładzie zabytkowych cerkwi, które od wieków stanowią one nieodłączny element tamtejszego krajobrazu. Każda z nich jest wyjątkowym dziełem architektury i niepowtarzalnym świadectwem wiary przedwojennych mieszkańców. W okresie II RP jak i dzisiaj, Ukraińcy mogli budować swoje świątynie oraz zachowywać własne obyczaje i obrzędy. Autor zamieszcza stare zdjęcia, które nigdy nie były publikowane. Szeroko opisuje poszukiwania gorajeckich dzwonów, które były zawieszone przed wojną w dzwonnicy przy cerkwi. Książka skierowana jest do osób zainteresowanych losami ukraińskiej mniejszości narodowej oraz pragnących kultywować tradycje swoich przodków. Może być pomocna tym, którzy chcieliby poznać losy Cerkwi greckokatolickiej w Polsce.