Łemkowie – Łemkowszczyzna – Grupa etniczna czy naród?

KSIĘGARNIA ŁEMKOWSKA

Cena:65.00PLN

Łemkowie. Grupa etniczna czy naród?

Ewa Michna

Kraków 1995, prawa miękka, format A5, 147 s. 

Pierwsza publikacja dr hab. Ewy Michny z UJ, w której na podstawie własnych badań terenowych przedstawia sytuację Łemków w trakcie tworzenia własnej tożsamości. „Po 1989 roku powstało w Polsce wiele nowych organizacji mniejszości narodowych i etnicznych, te zaś,które pozostały z okresu wcześniejszego, przestały podlegać policyjnej kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i uległy zasadniczym przekształceniom (Janusz 1994; Wierzycka, Hołuszko 1993). Z szansy, którą dawała demokratyzacja życia społecznego, skorzystała także, będące przedmiotem mojego zainteresowania, grupa łemkowska. Po pięćdziesięciu latach przerwy zostały reaktywowane organizacje łemkowskie. Swoboda działania i możliwość otwartego formowania własnych aspiracji narodowych ujawniła jednak trwający od wielu lat, tłumiony w okresie Polski Ludowej, konflikt pomiędzy członkami tej niewielkiej społeczności, dotyczący statusu narodowościowego grupy” [fragment wstępu].