Łemkowie na Ziemiach Zachodnich – Cerkiew Prawosławna

KSIĘGARNIA ŁEMKOWSKA

Cena:25.00PLN

Cerkiew w diasporze. Z dziejów prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej

Stefan Dudra

Poznań 2009, oprawa miękka, format B5, 323 s.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie całokształtu działalności prawosławnej Diecezji wrocławsko-szczecińskiej po II wojnie światowej. Jej funkcjonowanie było pochodną polityki państwa wobec Kościołów i związków wyznaniowych. Polityka ta w stosunku do Kościoła prawosławnego ulegała w całym omawianym okresie starym modyfikacjom. Terytorialnie praca obejmuje obszar prawosławnej Diecezji wrocławsko-szczecińskiej. Ramy czasowe opracowania obejmują lata 1945-2007. Cezura początkowa związana jest z zakończeniem II wojny światowej i rozpoczęciem funkcjonowania Kościoła prawosławnego w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej. Praca została podzielona na rozdziały: - Akcja „Wisła" i rozmieszczenie wiernych; - Struktura administracyjna Kościoła prawosławnego na ziemiach odzyskanych; - Kwestia narodowościowa w Kościele prawosławnym; - Stosunki z innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi; - Kształtowanie się sieci dekanalnej i parafialnej; - Duchowieństwo i stan materialny diecezji; - Katedra wrocławska i Dom Opieki św. Stefana w Cieplicach; - Praca duszpasterska wśród młodzieży prawosławnej; - Diecezja wrocławskoszczecińska po 1989 roku; - Wykaz dziekanów Diecezji wrocławsko-szczecińskiej (1947- 2008); - Parafie i duchowieństwo Diecezji wrocławsko-szczecińskiej (1946-2008).