Wybrane losowo
Newsy
 • VI Karpacki Festiwal Filmowy

  Karpacki Festiwal Filmowy to jedna z najciekawszych imprez filmowych, która odbywa się na Podkarpaciu od 2011 roku, nastawiona na odbiorcę prawdziwej kultury, pozbawiona elementów komercyjnych i unikatowa ponieważ to pierwszy festiwal w Polsce prezentujący filmy dotyczące Karpat. Filmy i towarzyszące Festiwalowi imprezy to mieszanka niezwykle starannie dobranych pozycji.

  Wydarzenie skierowane do szerokiej publiczności, zarówno Podkarpacia, jak i przygranicznych terenów Słowacji, Ukrainy oraz turystów z kraju, ma charakter niekomercyjny i służyć ma promowaniu Regionu Karpackiego, transgranicznej współpracy kulturalnej, poszerzaniu wiedzy o kulturze i historii pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. Ponadto podtrzymywaniu i rozwojowi wielokulturowego dziedzictwa tego obszaru, ale przede wszystkim stać się ma – głównie za sprawą filmu – miejscem inspiracji i doznań artystycznych.

  KFF jest jedyną tego typu imprezą filmową, nie tylko w regionie, która odwołuje się do wielokulturowości Karpat, ich bogactwa oraz idei gór – jakie najczęściej wznoszą się na granicach między państwami i dzielą narody, będąc równocześnie miejscem spotkań – łączących ludzi ponad granicami. Karpacki Festiwal Filmowy przyciąga ludzi pragnących doświadczenia piękna, prawdy i sztuki.

  Pierwsza edycja KFF miała miejsce w 2011 roku w Jaśliskach została zorganizowana wyłącznie dzięki dużemu zaangażowaniu kilku osób, bez instytucjonalnego wsparcia, II edycja miała miejsce w 2012 r. w Zyndranowej, III w Rzepniku, w 2013 r., IV edycja w Cisnej w 2015 r. natomiast V edycja odbyła się w Krośnie.

  Ze względu na tegoroczne utrudnienia w organizowaniu imprez i festiwali z udziałem publiczności VI edycja Karpackiego Festiwalu Filmowego została przeniesiona do sieci - dzięki programowi Narodowego Centrum Kultury "Kultura w sieci".

Ostatni produkt

Historia Łemkowszczyzny - nowe wydanie publikacji z 1936 r.

OFICYNA WYDAWNICZA RUTHENICART » Książki łemkowskie

Cena:37.00PLN
cena okładkowa 42 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

Історія Лемківщини, Юліян Тарнович, Krosno 2017, 150x210 mm, 216 s. Nakład: 200 egz.

Julian Tarnowycz-Beskyd (1903 Rostajne–1977 Toronto), wielki patriota i syn Łemkowszczyzny – historyk, pisarz, dziennikarz, a także etnograf, malarz, redaktor i wydawca szeregu prac publicystycznych dotyczących kultury, tradycji i historii Łemków.

Prezentowana publikacja stanowi nową wersję książki wydanej w 1936 roku we Lwowie „Ілюстрована історія Лемківщини”. To pierwsza ważna praca Tarnowycza oraz pierwsza próba przedstawienia historii Łemkowszczyzny, i to przez samego Łemka. Przedrukowano ją następnie z oryginału w 1964 r. w Nowym Jorku oraz w Ukrainie w 1998 r. Choć nie opisuje całości zagadnień historycznych Łemkowszczyzny i szerszych kontekstów, nie sięga dostępnych dziś źródeł, a swym zakresem czasowym całego ubiegłego wieku – pisana przed katastrofą łemkowskiego świata i wygnaniem z niego odwiecznych mieszkańców, Łemków, Tarnowycza rodaków to zasługuje na przypomnienie i uwagę. Jak napisano we wstępie do drugiego wydania: „Czytając ją, możemy odtworzyć w pamięci i sercu piękno naszej Ojczyzny, jej przeszłość zrujnowaną przez polskich okupantów”.