Wojna religijna w górach - konflikty wyznaniowe na Łemkowszczyźnie

RUTHENICART » Książki łemkowskie

Cena:57.00PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojna religijna w górach. Konflikty wyznaniowe na Łemkowszczyźnie po 1947 roku, Andrzej Stachowiak, Krosno 2017, 160x240 mm, 424 s. Nakład: 300 egz.

Praca stanowi pogłębione teoretycznie opracowanie konfliktów wyznaniowych w miejscowościach dawnej Łemkowszczyzny, w których przetrwali, lecz głównie powrócili po roku 1956 wysiedleni z nich w roku 1947 Łemkowie. (…) Przygotowana została w oparciu o różnorodne i bogate źródła, w tym materiały z kilkuletnich badań terenowych autora. (…) Praca ta to najszersze, spośród znanych mi opracowań dotyczących Łemkowszczyzny, znakomicie udokumentowane studium konfliktów wyznaniowych, swoim znaczeniem zresztą wykraczające poza ten region.

Na wysoką ocenę zasługuje systematyczność i szczegółowość w przedstawianiu konfliktów na Łemkowszczyźnie. (…) Wykorzystane zostały bardzo obszerne i bardzo szczegółowe źródła archiwalne, sądowe, prasa i liczne relacje świadków i uczestników opisywanych zdarzeń.

Andrzej Stachowiak (urodzony w 1972 roku w Poznaniu) – etnolog i filozof, absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Naukowe zainteresowania Łemkowszczyzną miały swój początek w trakcie turystycznych wędrówek dolinami Beskidu Niskiego. Jest autorem kilkunastu publikacji, głównie z zakresu kultury i religijności Łemków, w tym jednej książki: „Chrystus z łemkowskiego krzyża. Rzecz o kamiennych krzyżach na Łemkowszczyźnie” (Gorlice 2009). Badania terenowe prowadzi na Łemkowszczyźnie, a od pięciu lat – na Pomorzu Gdańskim. Obecne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół badań nad religijnością w Polsce, niematerialnym dziedzictwem kulturowym oraz sztuką ludową na Pomorzu, a także nad zapomnianymi cmentarzami Ziem Zachodnich, w szczególności na Powiślu.