Wybrane losowo
akcjawisla.jpg

Akcja "Wisła" w innym świetle

chwilowo niedostępna
Newsy
 • VI Karpacki Festiwal Filmowy

  Karpacki Festiwal Filmowy to jedna z najciekawszych imprez filmowych, która odbywa się na Podkarpaciu od 2011 roku, nastawiona na odbiorcę prawdziwej kultury, pozbawiona elementów komercyjnych i unikatowa ponieważ to pierwszy festiwal w Polsce prezentujący filmy dotyczące Karpat. Filmy i towarzyszące Festiwalowi imprezy to mieszanka niezwykle starannie dobranych pozycji.

  Wydarzenie skierowane do szerokiej publiczności, zarówno Podkarpacia, jak i przygranicznych terenów Słowacji, Ukrainy oraz turystów z kraju, ma charakter niekomercyjny i służyć ma promowaniu Regionu Karpackiego, transgranicznej współpracy kulturalnej, poszerzaniu wiedzy o kulturze i historii pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. Ponadto podtrzymywaniu i rozwojowi wielokulturowego dziedzictwa tego obszaru, ale przede wszystkim stać się ma – głównie za sprawą filmu – miejscem inspiracji i doznań artystycznych.

  KFF jest jedyną tego typu imprezą filmową, nie tylko w regionie, która odwołuje się do wielokulturowości Karpat, ich bogactwa oraz idei gór – jakie najczęściej wznoszą się na granicach między państwami i dzielą narody, będąc równocześnie miejscem spotkań – łączących ludzi ponad granicami. Karpacki Festiwal Filmowy przyciąga ludzi pragnących doświadczenia piękna, prawdy i sztuki.

  Pierwsza edycja KFF miała miejsce w 2011 roku w Jaśliskach została zorganizowana wyłącznie dzięki dużemu zaangażowaniu kilku osób, bez instytucjonalnego wsparcia, II edycja miała miejsce w 2012 r. w Zyndranowej, III w Rzepniku, w 2013 r., IV edycja w Cisnej w 2015 r. natomiast V edycja odbyła się w Krośnie.

  Ze względu na tegoroczne utrudnienia w organizowaniu imprez i festiwali z udziałem publiczności VI edycja Karpackiego Festiwalu Filmowego została przeniesiona do sieci - dzięki programowi Narodowego Centrum Kultury "Kultura w sieci".

Ostatni produkt

Wojna religijna w górach - konflikty wyznaniowe na Łemkowszczyźnie

OFICYNA WYDAWNICZA RUTHENICART » Książki łemkowskie

Cena:47.00PLN
cena okładkowa 57 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojna religijna w górach. Konflikty wyznaniowe na Łemkowszczyźnie po 1947 roku, Andrzej Stachowiak, Krosno 2017, 160x240 mm, 424 s. Nakład: 300 egz.

Praca stanowi pogłębione teoretycznie opracowanie konfliktów wyznaniowych w miejscowościach dawnej Łemkowszczyzny, w których przetrwali, lecz głównie powrócili po roku 1956 wysiedleni z nich w roku 1947 Łemkowie. (…) Przygotowana została w oparciu o różnorodne i bogate źródła, w tym materiały z kilkuletnich badań terenowych autora. (…) Praca ta to najszersze, spośród znanych mi opracowań dotyczących Łemkowszczyzny, znakomicie udokumentowane studium konfliktów wyznaniowych, swoim znaczeniem zresztą wykraczające poza ten region.

Na wysoką ocenę zasługuje systematyczność i szczegółowość w przedstawianiu konfliktów na Łemkowszczyźnie. (…) Wykorzystane zostały bardzo obszerne i bardzo szczegółowe źródła archiwalne, sądowe, prasa i liczne relacje świadków i uczestników opisywanych zdarzeń.

Andrzej Stachowiak (urodzony w 1972 roku w Poznaniu) – etnolog i filozof, absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Naukowe zainteresowania Łemkowszczyzną miały swój początek w trakcie turystycznych wędrówek dolinami Beskidu Niskiego. Jest autorem kilkunastu publikacji, głównie z zakresu kultury i religijności Łemków, w tym jednej książki: „Chrystus z łemkowskiego krzyża. Rzecz o kamiennych krzyżach na Łemkowszczyźnie” (Gorlice 2009). Badania terenowe prowadzi na Łemkowszczyźnie, a od pięciu lat – na Pomorzu Gdańskim. Obecne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół badań nad religijnością w Polsce, niematerialnym dziedzictwem kulturowym oraz sztuką ludową na Pomorzu, a także nad zapomnianymi cmentarzami Ziem Zachodnich, w szczególności na Powiślu.