Newsy
 • VI Karpacki Festiwal Filmowy

  Karpacki Festiwal Filmowy to jedna z najciekawszych imprez filmowych, która odbywa się na Podkarpaciu od 2011 roku, nastawiona na odbiorcę prawdziwej kultury, pozbawiona elementów komercyjnych i unikatowa ponieważ to pierwszy festiwal w Polsce prezentujący filmy dotyczące Karpat. Filmy i towarzyszące Festiwalowi imprezy to mieszanka niezwykle starannie dobranych pozycji.

  Wydarzenie skierowane do szerokiej publiczności, zarówno Podkarpacia, jak i przygranicznych terenów Słowacji, Ukrainy oraz turystów z kraju, ma charakter niekomercyjny i służyć ma promowaniu Regionu Karpackiego, transgranicznej współpracy kulturalnej, poszerzaniu wiedzy o kulturze i historii pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. Ponadto podtrzymywaniu i rozwojowi wielokulturowego dziedzictwa tego obszaru, ale przede wszystkim stać się ma – głównie za sprawą filmu – miejscem inspiracji i doznań artystycznych.

  KFF jest jedyną tego typu imprezą filmową, nie tylko w regionie, która odwołuje się do wielokulturowości Karpat, ich bogactwa oraz idei gór – jakie najczęściej wznoszą się na granicach między państwami i dzielą narody, będąc równocześnie miejscem spotkań – łączących ludzi ponad granicami. Karpacki Festiwal Filmowy przyciąga ludzi pragnących doświadczenia piękna, prawdy i sztuki.

  Pierwsza edycja KFF miała miejsce w 2011 roku w Jaśliskach została zorganizowana wyłącznie dzięki dużemu zaangażowaniu kilku osób, bez instytucjonalnego wsparcia, II edycja miała miejsce w 2012 r. w Zyndranowej, III w Rzepniku, w 2013 r., IV edycja w Cisnej w 2015 r. natomiast V edycja odbyła się w Krośnie.

  Ze względu na tegoroczne utrudnienia w organizowaniu imprez i festiwali z udziałem publiczności VI edycja Karpackiego Festiwalu Filmowego została przeniesiona do sieci - dzięki programowi Narodowego Centrum Kultury "Kultura w sieci".

Ostatni produkt

Akcja "Wisła" w innym świetle

OFICYNA WYDAWNICZA RUTHENICART » Książki łemkowskie

chwilowo niedostępna
chwilowo niedostępna

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcja "Wisła" w innym świetle - Акція “Вісла” в іншому світлі, Petro Skrijka, Krosno 2017, 145x210mm, 184 s. Nakład: 200 egz.

Byli ludźmi Karpat, ludźmi ubogich kamienistych ziem górskich, z których Bóg z trudem lepił ich ciała i nazwał Bojkami i Łemkami. Żywili się płodami tych ziem, płacąc im za to potem w dni suche i gorące. To te płody karpackich pól, łąk i lasów nadawały rytm ich sercom, rytm zakłócony później przez akcję „WISŁA”. Jako chłop, rolnik, wiem, że gdy los przemieści konia z gór na niziny, dostaje arytmii serca z powodu niedoboru potasu, którego w glebach nizinnych jest z natury mniej, słabnie i często pada, umiera w zaprzęgu i nie zorze pola, albo nie dociągnie wozu do domu. Można sobie wyobrazić, co działo się w sercach Bojków i Łemków, których wysiedlono z Karpat na piaszczyste równiny nadmorskie.