Akcja "Wisła" w innym świetle

RUTHENICART » Książki łemkowskie

Cena:35.00PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcja "Wisła" w innym świetle - Акція “Вісла” в іншому світлі, Petro Skrijka, Krosno 2017, 145x210mm, 184 s. Nakład: 200 egz.

Byli ludźmi Karpat, ludźmi ubogich kamienistych ziem górskich, z których Bóg z trudem lepił ich ciała i nazwał Bojkami i Łemkami. Żywili się płodami tych ziem, płacąc im za to potem w dni suche i gorące. To te płody karpackich pól, łąk i lasów nadawały rytm ich sercom, rytm zakłócony później przez akcję „WISŁA”. Jako chłop, rolnik, wiem, że gdy los przemieści konia z gór na niziny, dostaje arytmii serca z powodu niedoboru potasu, którego w glebach nizinnych jest z natury mniej, słabnie i często pada, umiera w zaprzęgu i nie zorze pola, albo nie dociągnie wozu do domu. Można sobie wyobrazić, co działo się w sercach Bojków i Łemków, których wysiedlono z Karpat na piaszczyste równiny nadmorskie.