xŚwiątynie wygnane. Niszczejące cerkwie greckokatolickie w Polsce. Tom 2 - Храми у вигнанні. Занепад греко-католицьких церков у Польщі. Toм 2

KSIĄŻKI » Oficyna Wydawnicza RuthenicArt

nakład wyczerpany
cena katalogowa 145 zł

Świątynie wygnane. Niszczejące cerkwie greckokatolickie w Polsce, Piotr Durak, Tom 2, Krosno 2017, format 210x297mm, 232 s., twarda oprawa, kolor, nakład 200 egz.

Albumu artystyczno-dokumentacyjny, cześć druga obejmująca miejscowości od litery N do Ż. Dwa tomy prezentują wszystkie odnalezione "wygnane" cerkwie greckokatolickie na terenie Polski.