Wybrane losowo
Newsy
 • VI Karpacki Festiwal Filmowy

  Karpacki Festiwal Filmowy to jedna z najciekawszych imprez filmowych, która odbywa się na Podkarpaciu od 2011 roku, nastawiona na odbiorcę prawdziwej kultury, pozbawiona elementów komercyjnych i unikatowa ponieważ to pierwszy festiwal w Polsce prezentujący filmy dotyczące Karpat. Filmy i towarzyszące Festiwalowi imprezy to mieszanka niezwykle starannie dobranych pozycji.

  Wydarzenie skierowane do szerokiej publiczności, zarówno Podkarpacia, jak i przygranicznych terenów Słowacji, Ukrainy oraz turystów z kraju, ma charakter niekomercyjny i służyć ma promowaniu Regionu Karpackiego, transgranicznej współpracy kulturalnej, poszerzaniu wiedzy o kulturze i historii pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. Ponadto podtrzymywaniu i rozwojowi wielokulturowego dziedzictwa tego obszaru, ale przede wszystkim stać się ma – głównie za sprawą filmu – miejscem inspiracji i doznań artystycznych.

  KFF jest jedyną tego typu imprezą filmową, nie tylko w regionie, która odwołuje się do wielokulturowości Karpat, ich bogactwa oraz idei gór – jakie najczęściej wznoszą się na granicach między państwami i dzielą narody, będąc równocześnie miejscem spotkań – łączących ludzi ponad granicami. Karpacki Festiwal Filmowy przyciąga ludzi pragnących doświadczenia piękna, prawdy i sztuki.

  Pierwsza edycja KFF miała miejsce w 2011 roku w Jaśliskach została zorganizowana wyłącznie dzięki dużemu zaangażowaniu kilku osób, bez instytucjonalnego wsparcia, II edycja miała miejsce w 2012 r. w Zyndranowej, III w Rzepniku, w 2013 r., IV edycja w Cisnej w 2015 r. natomiast V edycja odbyła się w Krośnie.

  Ze względu na tegoroczne utrudnienia w organizowaniu imprez i festiwali z udziałem publiczności VI edycja Karpackiego Festiwalu Filmowego została przeniesiona do sieci - dzięki programowi Narodowego Centrum Kultury "Kultura w sieci".

Ostatni produkt

Smereczne na Łemkowszczyźnie. Wspomnienia i relacje

OFICYNA WYDAWNICZA RUTHENICART » Książki łemkowskie

Cena:40.00PLN
OSTATNIE 3 EGZEMPLARZE

 

 

 

 

 

 

 

 

Smereczne na Łemkowszczyźnie. Wspomnienia i relacje, Aleksander Chudyk (pseud. Leszek Hrabski), Krosno-Smereczne 2016, 160x240mm, 292 s.
Nakład: 500 egz.

Tego, co przeżyłem w czasie wojny, w czasach okupacji hitlerowskiej 1939-44, nie da się nigdy zapomnieć. Ohydne zniewolenie, rozłąki dzieci, rodzin, poniesione ofiary, krzywdy, łapanki, obozy koncentracyjne, straty moralne i na końcu utrata całego dorobku życiowego... Uważaliśmy sobie też za dużą niesprawiedliwość, że po wojnie uznano nas, Łemków Beskidzkich, za zdrajców własnego państwa powojennego. Jak można o tym nie napisać, że nie byliśmy zdrajcami, a staliśmy się ofiarami stalinowskiej ideologii. Dziś prawdę już znamy...

Urodziłem się 8 czerwca 1932 roku, w dniu o słonecznym, ciepłym poranku. (...) Toteż i charakteryzuje mnie duża tolerancja, życzliwość, serdeczność i mam równy szacunek dla każdego. (...) Nie da się ukryć, że ciągle prześladowała mnie myśl, że trzeba opisać to wszystko, co było nieludzkie, fałszywe i podłe. (...) Pragnę przy tym nadmienić, że moim honorem jest pokazać rzeczywistą prawdę, bez polityki i bez kąśliwego języka, a tej prawdy będzie dużo. Pragnę zwrócić uwagę, że moja mała wieś Smereczne jest położona w takim specyficznym punkcie geostrategicznym, że i w I wojnie światowej, jak i w II wojnie światowej została całkowicie spalona.