Wybrane losowo
lemkowyna.jpg

Moja Łemkowyna

Cena:24.00PLN
Newsy
 • VI Karpacki Festiwal Filmowy

  Karpacki Festiwal Filmowy to jedna z najciekawszych imprez filmowych, która odbywa się na Podkarpaciu od 2011 roku, nastawiona na odbiorcę prawdziwej kultury, pozbawiona elementów komercyjnych i unikatowa ponieważ to pierwszy festiwal w Polsce prezentujący filmy dotyczące Karpat. Filmy i towarzyszące Festiwalowi imprezy to mieszanka niezwykle starannie dobranych pozycji.

  Wydarzenie skierowane do szerokiej publiczności, zarówno Podkarpacia, jak i przygranicznych terenów Słowacji, Ukrainy oraz turystów z kraju, ma charakter niekomercyjny i służyć ma promowaniu Regionu Karpackiego, transgranicznej współpracy kulturalnej, poszerzaniu wiedzy o kulturze i historii pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. Ponadto podtrzymywaniu i rozwojowi wielokulturowego dziedzictwa tego obszaru, ale przede wszystkim stać się ma – głównie za sprawą filmu – miejscem inspiracji i doznań artystycznych.

  KFF jest jedyną tego typu imprezą filmową, nie tylko w regionie, która odwołuje się do wielokulturowości Karpat, ich bogactwa oraz idei gór – jakie najczęściej wznoszą się na granicach między państwami i dzielą narody, będąc równocześnie miejscem spotkań – łączących ludzi ponad granicami. Karpacki Festiwal Filmowy przyciąga ludzi pragnących doświadczenia piękna, prawdy i sztuki.

  Pierwsza edycja KFF miała miejsce w 2011 roku w Jaśliskach została zorganizowana wyłącznie dzięki dużemu zaangażowaniu kilku osób, bez instytucjonalnego wsparcia, II edycja miała miejsce w 2012 r. w Zyndranowej, III w Rzepniku, w 2013 r., IV edycja w Cisnej w 2015 r. natomiast V edycja odbyła się w Krośnie.

  Ze względu na tegoroczne utrudnienia w organizowaniu imprez i festiwali z udziałem publiczności VI edycja Karpackiego Festiwalu Filmowego została przeniesiona do sieci - dzięki programowi Narodowego Centrum Kultury "Kultura w sieci".

Ostatni produkt

Zapomniany Łemko z Krosna - Modest Humecki

OFICYNA WYDAWNICZA RUTHENICART » Książki łemkowskie

Cena:26.00PLN
cena okładkowa 36 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapomniany Łemko z Krosna. Modest Humecki - lekarz, poeta, społecznik,  red. S. Dubiel-Dmytryszyn, Krosno 2016, 160x240mm, 106 s. Nakład: 300 egz.

Dla zapoznania Obywateli miasta Krosna ze znamienitą postacią Pawła z Krosna i jego znaczeniem w rozwoju polskiej kultury humanistycznej, oddaję niniejszem Im do rąk tę skromną, bezpretensjonalną, pracę popularno-naukową. Przypuszczam, że bodaj częściowo wypełni ona lukę w świadomości Obywateli naszego Grodu – tymi słowy rozpoczyna swą pracę poświęconą Pawłowi Ruthenusowi, powstałą w latach 30. ubiegłego wieku, nauczyciel i działacz społeczno-kulturalny związany z Krosnem, Józef Krukierek. Od wydania pierwszej książki dedykowanej dr. Modestowi Humeckiemu znów upłynęło trochę wody w Wisłoku... Dziś zdaje się, że splotły się losy tych dwóch wielkich Krośnian: Pawła i Modesta. 

Polityka historyczna jest świadomym działaniem rządzących mającym na celu kształtowanie zakresu i charakteru zbiorowej pamięci historycznej – etnicznie Rusin i grekokatolik, choć mający zasługi na rzecz Krosna, w nim przez lata żyjący i tworzący, ze względu na inność z dzisiejszej perspektywy będącej wynikiem niezrozumienia, strachu i niskiego poziomu intelektualnego ignorantów, przesunięty do niepamięci.  Czy zatem mówienie i pamiętanie o tym, że ziemia krośnieńska jest wspólnym miejscem przenikania się kultur, Rusinów-Łemków, Głuchoniemców, Pogórzan, Żydów, stanowi zagrożenie dla współczesnej polskiej tożsamości pogranicza? Jak uczyć tolerancji i poszanowania dla innych kultur, dla drugiego człowieka, który różni się niekiedy od nas, skoro zapominamy?