Aforyzmy na tle przyrody - Humecki

OFICYNA WYDAWNICZA RUTHENICART » Książki łemkowskie

nakład wyczerpany
nakład wyczerpany

 

 

 

 

 

 

 

 

Aforyzmy na tle przyrody, Modest Humecki, Krosno 2016, 150x220mm, 146 s., reprint wydania z 1877 r., dodatek do "Zapomniany Łemko z Krosna".

Napisać dobrze książkę popularną nie jest wcale łatwym zadaniem; trzeba tu na dwie głównie uważać rzeczy: raz — aby nie zapuszczać się w szczegóły takie, które tylko wyłącznie mogą obchodzić człowieka tego zawodu, z którego zaczerpniętą jest treść książki, gdyż inaczej książka staje się dla niezawodowych nudną i nie chętnie się ją czyta, spodziewanej więc wówczas nie przy-nosi korzyści; powtóre — aby znowu nie popaść w drugą skrajność i nie opuszczać rzeczy istotnych, niezbędnie potrzebnych do wzbogacenia wiedzy czytelnika, albowiem inaczej również przepada korzyść z czytania książki: utrzymanie tu równowagi jest główną zaletą książek popularnych. Taka książka wzbogaca wiedzę a nie prowadzi do zarozumiałości — tej głównej i nieprzyjemnej wady wszystkich dyletantów i ludzi nie posiadających gruntownej wiedzy.

W niniejszej książce obrałem formę listów do kobiety, gdyż ta forma usprawiedliwia popularność i daje sposobność do wyłuszczenia przedmiotu w taki sposób, iż nie podsyca zarozumiałości w czytelniku - lecz owszym może tylko wyrobić w nim pewną skromność i w przekonanie jego wpojić pewien szacunek dla nauki, której wszechstronnie żaden umysł ludzki objąć nie jest w stanie, i szacunek dla tego wszystkiego, co po wszystkie czasy było, jest, i zawsze będzie człowiekowi świętym! - Przyznaję się więc, że dalszym mojim celem, jaki miałem przy pisaniu tej książki, było rugowanie wszelkiej zarozumiałości z umysłu owych czytelników, którzy jej rzeczywiście podlegają. - Czy mi się to udało - nie mogę tego osądzić.