Ziemia łemkowska przed półwieczem Seweryn Udziela - Łemkowszczyzna sprzed 120 lat

RUTHENICART » Książki łemkowskie

Cena:35.00PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziemia łemkowska przed półwieczem, Seweryn Udziela, Krosno 2016, 160x240mm, 86 s., reprint wydania z 1934 r. Nakład: 300 egz.

"Prace Etnograficzne” wydawane przez Towarzystwo Ludoznawcze we Lwowie będą poświecone szczególnie etnografji naszych gór, a ogłaszać będą zarówno wartościowe zapiski starszych badaczy, jak i ostatnie wyniki poszukiwań terenowych, prowadzonych przez młodych wychowanków i współpracowników Zakładu Etnologicznego U.J.K. we Lwowie.

Zgodnie z zasadami regjonalizmu uwzgledni się przede wszystkiem ciekawą kulturę ludowa Łemków, Bojków i Hucułów. Wydawnictwo rozpoczyna praca zasłużonego senjora polskich etnografów, Seweryna UdzieIi, dyrektora Muzeum Etnograficznego w Krakowie, który mimo przeszło półwiecznej pracy na polu etnografji polskiej z niezmienionym zapałem działa, jako wzór wytrwałosci dla młodych ludoznawców.