Wybrane losowo
Newsy
 • VI Karpacki Festiwal Filmowy

  Karpacki Festiwal Filmowy to jedna z najciekawszych imprez filmowych, która odbywa się na Podkarpaciu od 2011 roku, nastawiona na odbiorcę prawdziwej kultury, pozbawiona elementów komercyjnych i unikatowa ponieważ to pierwszy festiwal w Polsce prezentujący filmy dotyczące Karpat. Filmy i towarzyszące Festiwalowi imprezy to mieszanka niezwykle starannie dobranych pozycji.

  Wydarzenie skierowane do szerokiej publiczności, zarówno Podkarpacia, jak i przygranicznych terenów Słowacji, Ukrainy oraz turystów z kraju, ma charakter niekomercyjny i służyć ma promowaniu Regionu Karpackiego, transgranicznej współpracy kulturalnej, poszerzaniu wiedzy o kulturze i historii pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. Ponadto podtrzymywaniu i rozwojowi wielokulturowego dziedzictwa tego obszaru, ale przede wszystkim stać się ma – głównie za sprawą filmu – miejscem inspiracji i doznań artystycznych.

  KFF jest jedyną tego typu imprezą filmową, nie tylko w regionie, która odwołuje się do wielokulturowości Karpat, ich bogactwa oraz idei gór – jakie najczęściej wznoszą się na granicach między państwami i dzielą narody, będąc równocześnie miejscem spotkań – łączących ludzi ponad granicami. Karpacki Festiwal Filmowy przyciąga ludzi pragnących doświadczenia piękna, prawdy i sztuki.

  Pierwsza edycja KFF miała miejsce w 2011 roku w Jaśliskach została zorganizowana wyłącznie dzięki dużemu zaangażowaniu kilku osób, bez instytucjonalnego wsparcia, II edycja miała miejsce w 2012 r. w Zyndranowej, III w Rzepniku, w 2013 r., IV edycja w Cisnej w 2015 r. natomiast V edycja odbyła się w Krośnie.

  Ze względu na tegoroczne utrudnienia w organizowaniu imprez i festiwali z udziałem publiczności VI edycja Karpackiego Festiwalu Filmowego została przeniesiona do sieci - dzięki programowi Narodowego Centrum Kultury "Kultura w sieci".

Ostatni produkt

Węglówka czyli Waniwka napisana raz jeszcze

OFICYNA WYDAWNICZA RUTHENICART » Książki łemkowskie

nakład wyczerpany
nakład wyczerpany

Węglówka czyli Waniwka napisana raz jeszcze, red. S. Dubiel-Dmytryszyn, Krosno 2015, 210x200 mm, 536 s. Nakład: 300 egz.

Stolica ruskiej enklawy, szczycąca się naftą i rozwinięta kulturalnie, mająca za wielką wodą swoich ludzi brama w nowoczesność, z majestatyczna świątynia i bogatą historią, usadowiona między monumentalnymi wzniesieniami Pogórza Dynowskiego. (...) powołana raz jeszcze by trwać, pomimo że w większości tam obcy, pomimo że zapadła w zapomnienie wielu…

To mikrohistoria pisana z perspektywy teraźniejszości, będaca historią życia codziennego, wspomnieniami, kliszami zwykłych ludzi, a zwłaszcza będacych ofiarami wspólnot, które historia zwycieżców pozbawiła głosu i wykluczyła z oficjalnej wizji przeszłości… Ksiązka została skomponowana w formie układanki, nie narzuca gotowych interpretacji, pozwalając tym samym wykreować własną wizję opowieści Czytelnikowi…

Waniwka przestała istnieć odkąd zabrakło w niej Waniwczan, ludzi którzy przez stulecia ją tworzyli, do czasu ich deportacji w latach 40.