Szematyzm Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny

RUTHENICART » Książki łemkowskie

Cena:54.00PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

Szematyzm Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny, red. Stepan Jadłowskyj, Komańcza 2015, 180x260 mm, 194 s., reprint wydania z 1936 r.
Nakład: 200 egz.


W połowie roku 1936 ukazał się Szemantyzm AAŁ, wydany dzieki staraniom ks. Polańskiego. Zabiegi o jego wydanie rozpoczęły sie już w 1935 r. W organie prasowym AAŁ, Wistiach, został podany komunikat, aby księża proboszczowie podawali nazwy parafii, tytuł cerkwi, kiedy była zbudowana i z jakiego materiału, w jakim jest stanie, oddalenie w kilometrach cerkwi filialnych i kaplic od plebanii. Liczbę dusz grekokatolików, łacinników, prawosławnych, sekciarzy, imię i nazwisko proboszcza łacińskiego, ks. prawosławnego i ich miejsce zamieszkania. Istniejące na terenie parafii szkoły, kooperatywy, komu podlegają, czytelnie i inne organizacje. Jakie są przeważające wpływy polityczne na wsi. Krótka historia każdej wsi (oparta na dokumentach i podaniach starych ludzi). Szemantyzm ten stał się ważnym dokumentem do badania dziejów Łemkowszczyzny.