Specjaliści Mirek Hawrylec

OFICYNA WYDAWNICZA RUTHENICART » Książki regionalne

nakład wyczerpany
nakład wyczerpany

 

 

 

 

 

 

 

 

Specjaliści, Mirek Hawrylec, Komańcza 2015, 130x200mm, 292 s.

Tę autobiograficzną opowieść, utrzymaną w konwencji pamiętnikarskiej, uznać można za parabolę losu współczesnego mieszkańca Europy wschodniej. Autor, szukając przyczyn swojej kondycji, zanurza się w żywioł XX-wiecznej historii. Dwa wydarzenia okazują się tutaj szczególnie ważne: masowe deportacje ludności ukraińskiej prowadzone przez komunistyczny rząd polski w ramach akcji "Wisła" oraz transformacja ustrojowa w państwach bloku wschodniego po upadku ZSRR. Zamiary i osiągnięcia tej drugiej pozostawały często rozbieżne, natomiast układ jałtański, a później konferencja w Poczdamie przypomniały o jednej prostej rzeczy, a mianowicie, że granice państw pozostają czymś czysto umownym i nie mają nic wspólnego z tym, co zwykliśmy nazywać "ojczyzną". "Podróż" z Galicji wschodniej do Norwegii, dyktowana względami czysto praktycznymi, zostaje wpisana w ten sposób w znacznie szerszy kontekst i niejako uniwersalizuje się. Innymi słowy, status emigranta zostaje nam narzucony z góry. Widzimy to dziś tym wyraźniej. Czytając tę lekko prowadzoną narrację, łatwo zapomnieć, że język, w którym książka powstała, nie jest ojczystym językiem autora. Jest nim język ukraiński.