Kyczerska Łemkowyna. Opowieść o Rusinach krośnieńskich

RUTHENICART » Książki łemkowskie

nakład wyczerpany
nakład wyczerpany

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyczerska Łemkowyna. Opowieść o Rusinach krośnieńskich, red. S. Dubiel-Dmytryszyn, Komańcza 2014, 130x200mm, 254 s. Nakład: 300 egz.

Dlaczego omawiana praca jest pozycją tak ważna i ze wszech miar godną uwagi? Nawet mieszkańcy Krosna, którzy nieźle znają dzieje miasta i regionu najczęściej nie mają pojęcia o obecności w sąsiednich wioskach ludności o zupełnie innych tradycjach, języku, wreszcie odmiennym etnicznym pochodzeniu, których historie brutalnie przerwały polityczne decyzje podjęte na Kremlu u schyłku drugiej wojny światowej. Większość z nich nie wie, że aby zobaczyć obiekty sakralne, cmentarze czy inne zabytki architektury związane z katolicyzmem obrzdąku greckiego wcale nie trzeba jeździc do Beskidu Niskiego, Przemyśla czy Lwowa, ale wystarczy udać się na pieszą wedrówkę w kierunku Królewskiej Góry, która od północy dominuje nad miastem. Wiele można wówczas pojąć, lepiej zrozumieć, poznać, po prostu przeżyc. Książka uzmysłowi Czytelnikom jak wielkie jest bogactwo tej ziemi, która przez wieki postrzegana była niemal wyłącznie jako bastion polskości na pograniczu historycznej ziemi sandomierskiej oraz halickiej. Dopomoże w tym bogaty materiał ikonograficzny starannie dobrany i przygotowany przez Redaktora tomu.