Wschodnimi rubieżami Łemkowszczyzny - wyprawa od Sanoka do Dynowa lat 30. XX w.

RUTHENICART » Książki łemkowskie

Cena:39.00PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

Wschodnimi rubieżami Łemkowszczyzny, Franc Kokowskyj, Komańcza 2014, 160x240mm, 88 s. Nakład: 300 egz.

„Wanio z Lisznej” pisał w 1933 r. w samborskich „Podkarpackich wieściach”: „Łemko europeizuje sie i jednoczy z ukraińskim narodem. Niemała w tym zasługa naszego działacza społecznego Franca Kokowskiego, który osiadłszy pomiędzy Łemkami podjał się pracy na rzecz bolejącej przez wieki łemkowskiej duszy. Jako pierwszy z ukraińskich poetów orze zachwaszczoną Łemkowszczyznę. Chwała mu za to!” (...) Dorobek tego prawnika, niezmordowanego działacza kulturalnego i oświatowego jest imponujacy - w bibliograficznym spisie znalazło się 130 róznorodnych tekstów. (...) Publikacja ta przybliża Człowieka, który swą kreatywną postawą całe życie służył kulturze ukraińskiej, a w tym także łemkowskiej. Nadeszła więc i pora, by Czytelnik w tym kraju, gdzie już często trudność sprawia czytanie w mowie dziadów, chociaż w tymże skromnym wydaniu, miał mozliwość zapoznania się z Naszą historią w formie przystępnej, jaką przygotował Franc Kokowski. W książce znajdziemy prace: Od Sanoka do Dynowa, Walka o cerkiew w Krzemiennej, Rybołóstwo w powiecie sanockim, Nad zródłami Osławy oraz szereg archiwalnych fototografii.