Newsy
 • VI Karpacki Festiwal Filmowy

  Karpacki Festiwal Filmowy to jedna z najciekawszych imprez filmowych, która odbywa się na Podkarpaciu od 2011 roku, nastawiona na odbiorcę prawdziwej kultury, pozbawiona elementów komercyjnych i unikatowa ponieważ to pierwszy festiwal w Polsce prezentujący filmy dotyczące Karpat. Filmy i towarzyszące Festiwalowi imprezy to mieszanka niezwykle starannie dobranych pozycji.

  Wydarzenie skierowane do szerokiej publiczności, zarówno Podkarpacia, jak i przygranicznych terenów Słowacji, Ukrainy oraz turystów z kraju, ma charakter niekomercyjny i służyć ma promowaniu Regionu Karpackiego, transgranicznej współpracy kulturalnej, poszerzaniu wiedzy o kulturze i historii pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. Ponadto podtrzymywaniu i rozwojowi wielokulturowego dziedzictwa tego obszaru, ale przede wszystkim stać się ma – głównie za sprawą filmu – miejscem inspiracji i doznań artystycznych.

  KFF jest jedyną tego typu imprezą filmową, nie tylko w regionie, która odwołuje się do wielokulturowości Karpat, ich bogactwa oraz idei gór – jakie najczęściej wznoszą się na granicach między państwami i dzielą narody, będąc równocześnie miejscem spotkań – łączących ludzi ponad granicami. Karpacki Festiwal Filmowy przyciąga ludzi pragnących doświadczenia piękna, prawdy i sztuki.

  Pierwsza edycja KFF miała miejsce w 2011 roku w Jaśliskach została zorganizowana wyłącznie dzięki dużemu zaangażowaniu kilku osób, bez instytucjonalnego wsparcia, II edycja miała miejsce w 2012 r. w Zyndranowej, III w Rzepniku, w 2013 r., IV edycja w Cisnej w 2015 r. natomiast V edycja odbyła się w Krośnie.

  Ze względu na tegoroczne utrudnienia w organizowaniu imprez i festiwali z udziałem publiczności VI edycja Karpackiego Festiwalu Filmowego została przeniesiona do sieci - dzięki programowi Narodowego Centrum Kultury "Kultura w sieci".

Ostatni produkt
lemkowskie_wesele.jpg

Wesela na Łemkowszczyźnie

chwilowo niedostępna

Wschodnimi rubieżami Łemkowszczyzny - wyprawa od Sanoka do Dynowa lat 30. XX w.

OFICYNA WYDAWNICZA RUTHENICART » Książki łemkowskie

nakład wyczerpany
nakład wyczerpany

 

 

 

 

 

 

 

 

Wschodnimi rubieżami Łemkowszczyzny, Franc Kokowskyj, Komańcza 2014, 160x240mm, 88 s. Nakład: 300 egz.

„Wanio z Lisznej” pisał w 1933 r. w samborskich „Podkarpackich wieściach”: „Łemko europeizuje sie i jednoczy z ukraińskim narodem. Niemała w tym zasługa naszego działacza społecznego Franca Kokowskiego, który osiadłszy pomiędzy Łemkami podjał się pracy na rzecz bolejącej przez wieki łemkowskiej duszy. Jako pierwszy z ukraińskich poetów orze zachwaszczoną Łemkowszczyznę. Chwała mu za to!” (...) Dorobek tego prawnika, niezmordowanego działacza kulturalnego i oświatowego jest imponujacy - w bibliograficznym spisie znalazło się 130 róznorodnych tekstów. (...) Publikacja ta przybliża Człowieka, który swą kreatywną postawą całe życie służył kulturze ukraińskiej, a w tym także łemkowskiej. Nadeszła więc i pora, by Czytelnik w tym kraju, gdzie już często trudność sprawia czytanie w mowie dziadów, chociaż w tymże skromnym wydaniu, miał mozliwość zapoznania się z Naszą historią w formie przystępnej, jaką przygotował Franc Kokowski. W książce znajdziemy prace: Od Sanoka do Dynowa, Walka o cerkiew w Krzemiennej, Rybołóstwo w powiecie sanockim, Nad zródłami Osławy oraz szereg archiwalnych fototografii.