Przesiedlenia ludności ruskiej z powiatu krośnieńskiego w latach 1944-1947

RUTHENICART » Książki łemkowskie

Cena:37.00PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

Przesiedlenia ludności ruskiej z powiatu krośnieńskiego w latach 1944-1947, Paweł Dziadosz, Węglówka 2014, 150x220mm, 132 s. Nakład: 300 egz.

„Przesiedlenia ludności ruskiej...” to praca wnikliwa, mikrohistoria spisana na podstawie wielości zródeł, sięgająca również indywidualnych doświadczeń, mocno przesiąknieta sąsiedzkim współczuciem Pawła Dziadosza, gdy z wielką uczciwością badawczą rejestruje znikanie nieodległego mu przecież rusińskiego świata, o jakim słyszał już jako chłopiec w dziadczynych opowieściach. Autor dobrze wie, że choć odmienne pamięci zbiorowe trudno dopasować i stanowią one nierzadko linie najgorętszych podziałów należy pomimo to dyskutować, odrywając zasłonę narzuconą na minione zdarzenia w imię zbrodniczych racji. Jednakże pamięć o przesiedleniach jest obszarem, w którym daje się odnaleźć przeżycia i historyczne doświadczenia łączące ludzi różnej narodowości, natomiast oparcie się na wspólnych wartościach umożliwia dyskusję łączacą ludzi ponad podziałami. Cała ta opowieść zobowiazuje nas do ochrony przed fałszowaniem historii oraz zabijania pamięci i dziedzictwa kulturowego pozostawionego pod lufami, w atmosferze powszechnego strachu, wpakowanych w bydlęce wagony krośnienskich Rusinów.