Ruś Krośnieńska. Szkice i studia na temat ,,wyspy" łemkowskiej

RUTHENICART » Książki łemkowskie

nakład wyczerpany
nakład wyczerpany

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruś Krośnieńska. Szkice i studia na temat "wyspy" łemkowskiej, red. S. Dubiel-Dmytryszyn, Weglówka 2013, 160x220mm, 120 s. Nakład: 300 egz.

Publikacja jako całość wnosi znaczący wkład do poznania regionu. Przywraca do pamięci świat bezpowrotnie utracony. Znaczącym walorem publikacji jest interdyscyplinarne ujęcie problemu. Na przykładzie regionu ukazane zostały czynniki „powstawania” etnicznej tożsamosci w całym skomplikowanym procesie dziejowym. Zapewne szkice i studia zawarte w tomie „Ruś Krośnienska…” przybliżą Czytelnikom niezapomnianą i wciąż żywą, także we wspomnieniach, „wyspę” łemkowskiego pogranicza.

Jest to kolejny już tom studiów poświęconych tej części Pogórza Karpackiego, która do 1945 roku zamieszkiwana była przez tzw. Zamieszańców. Ta do niedawna niemal zapomniana grupa etniczna była częscią wschodniosłowiańskiej ludności ruskiej (ukraińskiej). Zamieszczone w tomie artykuły dają szeroką panoramę dziejów tego mikroregionu, ukazując go na szerokim tle kulturowym i historycznym, co pozwala Czytelnikowi lepiej zrozumieć jego specyfikę.