Newsy
 • VI Karpacki Festiwal Filmowy

  Karpacki Festiwal Filmowy to jedna z najciekawszych imprez filmowych, która odbywa się na Podkarpaciu od 2011 roku, nastawiona na odbiorcę prawdziwej kultury, pozbawiona elementów komercyjnych i unikatowa ponieważ to pierwszy festiwal w Polsce prezentujący filmy dotyczące Karpat. Filmy i towarzyszące Festiwalowi imprezy to mieszanka niezwykle starannie dobranych pozycji.

  Wydarzenie skierowane do szerokiej publiczności, zarówno Podkarpacia, jak i przygranicznych terenów Słowacji, Ukrainy oraz turystów z kraju, ma charakter niekomercyjny i służyć ma promowaniu Regionu Karpackiego, transgranicznej współpracy kulturalnej, poszerzaniu wiedzy o kulturze i historii pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. Ponadto podtrzymywaniu i rozwojowi wielokulturowego dziedzictwa tego obszaru, ale przede wszystkim stać się ma – głównie za sprawą filmu – miejscem inspiracji i doznań artystycznych.

  KFF jest jedyną tego typu imprezą filmową, nie tylko w regionie, która odwołuje się do wielokulturowości Karpat, ich bogactwa oraz idei gór – jakie najczęściej wznoszą się na granicach między państwami i dzielą narody, będąc równocześnie miejscem spotkań – łączących ludzi ponad granicami. Karpacki Festiwal Filmowy przyciąga ludzi pragnących doświadczenia piękna, prawdy i sztuki.

  Pierwsza edycja KFF miała miejsce w 2011 roku w Jaśliskach została zorganizowana wyłącznie dzięki dużemu zaangażowaniu kilku osób, bez instytucjonalnego wsparcia, II edycja miała miejsce w 2012 r. w Zyndranowej, III w Rzepniku, w 2013 r., IV edycja w Cisnej w 2015 r. natomiast V edycja odbyła się w Krośnie.

  Ze względu na tegoroczne utrudnienia w organizowaniu imprez i festiwali z udziałem publiczności VI edycja Karpackiego Festiwalu Filmowego została przeniesiona do sieci - dzięki programowi Narodowego Centrum Kultury "Kultura w sieci".

Ostatni produkt

Ruś Krośnieńska. Szkice i studia na temat ,,wyspy" łemkowskiej

OFICYNA WYDAWNICZA RUTHENICART » Książki łemkowskie

nakład wyczerpany
nakład wyczerpany

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruś Krośnieńska. Szkice i studia na temat "wyspy" łemkowskiej, red. S. Dubiel-Dmytryszyn, Weglówka 2013, 160x220mm, 120 s. Nakład: 300 egz.

Publikacja jako całość wnosi znaczący wkład do poznania regionu. Przywraca do pamięci świat bezpowrotnie utracony. Znaczącym walorem publikacji jest interdyscyplinarne ujęcie problemu. Na przykładzie regionu ukazane zostały czynniki „powstawania” etnicznej tożsamosci w całym skomplikowanym procesie dziejowym. Zapewne szkice i studia zawarte w tomie „Ruś Krośnienska…” przybliżą Czytelnikom niezapomnianą i wciąż żywą, także we wspomnieniach, „wyspę” łemkowskiego pogranicza.

Jest to kolejny już tom studiów poświęconych tej części Pogórza Karpackiego, która do 1945 roku zamieszkiwana była przez tzw. Zamieszańców. Ta do niedawna niemal zapomniana grupa etniczna była częscią wschodniosłowiańskiej ludności ruskiej (ukraińskiej). Zamieszczone w tomie artykuły dają szeroką panoramę dziejów tego mikroregionu, ukazując go na szerokim tle kulturowym i historycznym, co pozwala Czytelnikowi lepiej zrozumieć jego specyfikę.